Związki purynowe

Stosując leki moczopędne należy mieć na względzie, że nerki chorobowo zmienione są bardzo wrażliwe na różne bodźce i łatwo się nużą. Objawia się to tym, że po kilkudniowym skutecznym działaniu leku moczopędnego wydzielanie moczu nieraz obniża się pomimo dalszego stosowania leku, nawet w dawce większej. Czynność nerek pogarsza się tym szybciej, im większa jest pierwotna dawka leku. Z odstawieniem leku ilość dobowa moczu zaczyna znowu wzrastać i może utrzymywać się na wyższym poziomie przez czas dłuższy. Toteż stosując leki moczopędne należy rozpoczynać od dawek małych i często robić przerwy.
Związki purynowe Do leków moczopędnych, często stosowanych w chorobach narządu moczowego, należą przede wszystkim związki purynowe z kofeiną na czele. Związki te upośledzają własności chłonne nabłonka cewek moczowych a zarazem rozszerzają naczynia nerkowe, nadto porywają z tkanek chlorek sodu i mocznik z odpowiednią ilością wody i w ten sposób zwiększają wydalanie nie tylko wody, ale i składników stałych, zwłaszcza chlorku sodowego i mocznika (Wacław Sobieromski), Związki purynowe są skuteczne: 1) w biernym przekrwieni u nerek; 2) w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, gdy powstaną obrzęki; 3) w stwardnieniu nerek łagodnym i złośliwym w okresie osłabienia serca, natomiast w przewlekłej rozlanej nerczycy, nie powikłanej zapaleniem kłębków nerkowych, są bezskuteczne. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych należy dość ostrożnie stosować związki purynowe, czasami bowiem związki te zwiększają krwiomocz. Również nakazana jest ostrożność w stosowaniu kofeiny 11 osób, których układ nerwowy jest bardzo pobudliwy, gdyż działanie kofeiny na ośrodek naczynioruchowy może u takich osób być silniejsze niż jej działanie bezpośrednie, rozszerzające naczynia nerkowe, a wtedy zamiast zwiększenia moczenia następuje po kofeinie jego spadek. Stosując leki moczopędne purynowe, należy rozpoczynać od małych dawek, podawać z kilkodniowymi przerwami i często je zmieniać, gdyż ustrój do nich się przyzwyczaja. Moczenie jest większe, gdy kojarzy się te leki z ograniczeniem płynów i soli, a w przypadkach osłabienia serca także z naparstnicą lub innymi lekami sercowymi. [patrz też: żywokost maść jak zrobić, epithelioma basocellulare, węzły chłonne szyi rysunek ]