Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Zlamanie kregoslupa spowodowalo smierc w 14% wypadkach

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Z chorych Bohlera tylko 27 % pobierało rentę po upływie 6 miesięcy od wypadku, a po upływie lat – tylko 7 %. Lang podał następujące dane dotyczące 336 chorych Szwajcarskiego Zakładu Ubezpieczeń z roku 1945. Złamanie kręgosłupa spowodowało śmierć w 14% wypadkach, z tego w 2/3 bezpośrednio po wypadku lub w ciągu pierwszej doby, w 1/3 w czasie od 3 dni do 23 lat po wypadku. U pozostałych przy życiu 38% przypadków zdolność do pracy wróciła całkowicie. Chorym pobierającym rentę (nie wliczono tu przypadków z uszkodzeniem rdzenia) w 64% przypadków przyznano początkowo rentę w wysokości 10 – 30%, W przeważającej części tych przypadków (bez uszkodzenia rdzenia) liczono się od razu ze stopniowym obniżaniem renty, przy czym, rzecz godna uwagi, okazało się, że po upływie 12 miesięcy tylko 1/4 poszkodowanych pobierała rentę przekraczającą 25%. Najczęściej stosowano następujący sposób oceny: renta początkowa 30 % z obniżką w ciągu pierwszych 12 miesięcy na 20%. Na drugim miejscu stała ocena: renta początkowa 20% potem obniżka na 15%. [podobne: program stomatologiczny, gabinet dentystyczny warszawa, nefrolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.