Zlamanie kregoslupa a spondylitis deformans

Złamanie kręgosłupa a spondylitis deformans Zmiany zniekształcające kręgosłupa występują tylko w razie równoczesnego uszkodzenia tarcz międzykręgowych; jednak sprężystość tarczy jest tak duża, że spondylitis deformans po urazie kręgosłupa występuje rzadko. Opisane ,zmiany kręgosłupa należy odróżnić od zmian starczych: w przypadku urazu zmiany zniekształcające występują tylko miejscowo nie obejmują większych odcinków kręgosłupa i maleją w miarę oddalania się od uszkodzonego kręgu. Zmiany występujące tylko w odcinku uszkodzonego kręgu i sąsiednich trzonów są wyrazem odbudowy i przebiegają z tworzeniem się mostków kostniny. Najkrótszy okres, w którym doszło do powstania mostka kostnego, obserwował Hausman: w jego przypadku okres ten wynosił 4 tygodnie. [podobne: przeglądarka skierowań sanatoryjnych, epithelioma basocellulare, przeglądarka sanatoryjna ]