Wybitne uposledzenie wydzielniczej czynnosci zoladka moze byc wtórne i pierwotne

Wybitne upośledzenie wydzielniczej czynności żołądka może być wtórne i pierwotne. Postać wtórna, czyli objawowa zależy od zmian anatomicznych błony śluzowej żołądka. Spostrzega się ją w zanikającym nieżycie żołądka, w raku żołądka a często także innych narządów, w chorobie Biermera, w gruźlicy płuc oraz w związku z ostrymi chorobami zakaźnych, zwłaszcza durem brzusznym, durem rzekomym, czerwonką. ostrymi zaburzeniami jelitowymi li dzieci i in. Pierwotne upośledzenie czynności wydzielniczej żołądka spostrzega się w przypadkach wypadnięcia czynności jednego z mechanizmów wydzielania żołądkowego (str. 84) przy zachowaniu sprawności pozostałych albo też zależy od zmniejszenia pobudliwości gruczołów żołądkowych, które na bodźce zwyczajne wydzielają mniej soku. Organicznych zmian w żołądku w tej postaci nie ma lub są one niewspółmiernie małe. W razie całkowitej utraty przez niezmienione anatomiczne gruczoły żołądkowe zdolności wytwarzania soku jako odruchu na bodźce nerwowe, chemiczne i jelitowe powstaje bezsoczność żołądkowa jako choroba czynnościowa, opisana po raz pierwszy przez Einhorna w r. 1892 pod nazwą: achylia gastrica. Może być ona wrodzona lub nabyta, powstająca na tle wrodzonej słabości miąższu gruczołowego żołądka. Postać pierwotną spostrzega się nieraz u kilku członków tej samej rodziny. Objawy. Upośledzenie wydzielniczej czynności żołądka może przebiegać bez żadnych dolegliwości, tak, iż chorobę wykrywa się przypadkowo. W innych przypadkach chorzy uskarżają się na brak łaknienia i inne dolegliwości trawienne. [patrz też: związki purynowe, bazofile podwyższone, żywokost maść jak zrobić ]