Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

W praktyce napromienienia rzadko tylko prowadza do wyraznej i trwalej poprawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2016

W różnicowaniu chłoniako-mięsaków i raka takie czynniki, jak dobre odgraniczenie raczej groniastych postaci guza, brak objawów nacieczenia i przerzutów oraz cały przebieg, pozwalają zwykle na słuszne rozpoznanie. W przypadkach niepewnych do różnicowania konieczny jest wycinek; winien on być robiony z dużą ostrożnością i nigdy ambulatoryjnie. Trzeba w tych razach być zawsze przygotowanym do tamowania poważnego krwotoku. Leczenie. Guzy niedużych rozmiarów nie dające większych krwotoków, u ludzi powyżej lat 20, powinny być początkowo tylko obserwowane co do ich dalszego rozwoju. W wielu jednak przypadkach lekarz nie może pozostać biernym obserwatorem. Teoretycznie wchodzą w grę: leczenie napromienianiem, diaterrno-koagulacja lub zabieg operacyjny. W praktyce napromienienia rzadko tylko prowadzą do wyraźnej i trwałej poprawy; znaczne ilości energii promienistej (rentgena lub radu), stosowane u osób młodych, budzą ponadto Poważne zastrzeżenie, gdy chodzi o rokowanie na dalsze dziesiątki lat życia. [więcej w: stomatolog Warszawa, stomatolog poznań, stomatolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.