W niektórych przypadkach nadkwasny sok zoladkowy wydziela sie nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua)

W niektórych przypadkach nadkwaśny sok żołądkowy wydziela się nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua). W innych znowu przypadkach jednoczasowe badanie wydzielniczej czynności żołądka może stwierdzić prawidłowy poziom ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego albo nawet obniżony, natomiast badanie cząstkowe wykrywa czasami nawet bardzo zwiększone ich poziomy w okresie wcześniejszym lub późniejszym. Są to zatem przypadki pozornie prawidłowej lub obniżonej kwaśności soku żołądkowego (aciditas gastrica spuria, subacuiitae gastrica spuria), gdyż w rzeczywistości jest to nadkwaśność żołądkowa przedwczesna (superaciditas gastrica praecox, p. ryc. 21 na str. 133) lub opóźniona (superaciditas gastrica tarda, p. ryc. 20 na str. 133). Nadkwaśność żołądkową, utrzymującą się po dwóch próbnych śniadaniach, spożytych w odstępie 60-minutowym, nazywam nadkwaśnością trawienną trwałą (superaciditas gastrica digestiva continua, p. ryc. 25 na str. 138). Nadkwaśność istniejącą tylko po pierwszym z tych śniadań, nazywam nadkwaśnością trawienną asteniczną (superaciclitas gastrica digestiva. asthenica, p. ryc. 28 na str. 139), czyli wyczerpliwą. Nadkwaśność zaś soku, pojawiającą się dopiero po drugim z tych śniadań nazywam nadkwaśnością żołądkową trawienną opieszałą, czyli bezwładną (superaciditas gastrica cligestiva iners, p. ryc. 29 na str. 140). Obraz kliniczny oraz przebieg nadkwaśności towarzyszącej chorobom żołądka i innych narządów zależy przede wszystkim od choroby podstawowej. Przebieg postaci pierwotnej zależy od ogólnego stanu zwłaszcza od psychicznego nastawienia chorego. Rozpoznanie. Nadkwaśność żołądkową można podejrzewać, gdy chory uskarża się na zgagę, kwaśne odbijanie, bóle w dołku sercowym i zaparcie stolca. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie wydzielniczej czynności żołądka metodą cząstkową. [hasła pokrewne: przeglądarka skierowań sanatoryjnych, przeglądarka sanatoryjna, wkład koronowo korzeniowy cena ]