W kazdym przypadku nalezy okreslic, czy cierpienie jest pierwotne, czy na odwrót towarzyszy innej chorobie zoladka lub innych narzadów

W każdym przypadku należy określić, czy cierpienie jest pierwotne, czy na odwrót towarzyszy innej chorobie żołądka lub innych narządów. Rokowanie w nadkwaśności żołądkowej z-ależy on tła choroby i od postaci nadkwaśności. Leczenie w nadkwaśności żołądkowej ma za zadanie przede wszystkim usunąć czynniki, które wywołały nadkwaśność oraz hamować wydzielniczą czynność żołądka za pomocą diety i leków (p. str. 201-203). Niedokwaśność soku żołądkowego(Subaciditas qastrica, hypochlorhydria gastrica). Bezkwaśność soku żołądkowego (Anaciditas gastrica, achlorhydria gastrica). Bezsoczność żołądkowa (Achylia gastrica). Niedostateczne wydzielanie żołądkowe (Subsecretio s. hypochylia gastrica). Określenie „niedokwaśnością żołądkową nazywamy stan wydzielniczej czynności żołądka odznaczający się tym, że najwyższy poziom ogólnej kwaśności soku żołądkowego oraz wolnego kwasu solnego jest mniejszy niż u osób zdrowych . W bezkwasności przy niskiej ogólnej kwaśności soku żołądkowego wolnego kwasu solnego wcale nie ma. W bezsoczności żołądkowej nie ma w soku ani wolnego kwasu solnego, ani pepsyny. Wszystkie te postaci upośledzenia wydzielniczej czynności żołądka przebiegają prawie zawsze z niedostatecznym wydzielaniem soku żołądkowego. Niedokwaśność oraz bezkwaśność żołądkowa, stwierdzone tylko w jednym czasie po próbnym śniadaniu, niekoniecznie są oznaką istotnego, wybitnego upośledzenia wydzielniczej czynności żołądka, gdyż poziom ogólnej kwaśności oraz wolnego kwasu solnego może być nawet wzmożony, lecz w okresie wcześniejszym (aciditas lub superaciditas gastrica praecox) albo późniejszym (aciditas lub superaciditas gastrica tarda). Przykładem takiego stanu jest ryc. 20 na str. 133 oraz ryc. 30 na str. 140. O niedokwaśności oraz bezkwaśności żołądkowej rozstrzyga badanie cząstkowe czynności wydzielniczej żołądka przeprowadzone po róż nych śniadaniach próbnych (str. 132-133). Przyczyny. [przypisy: epithelioma basocellulare, cystouretrografia mikcyjna, julia lębork ]