Leczenie klimatyczne

W chorobach nerek pożądany jest klimat suchy, bardzo ciepły, bez dużych wahań ciepłoty, z obfitą liczbą godzin i dni słonecznych. Miejscowość klimatyczna powinna być nadto osłonięta od wiatrów i kurzu, co zabezpiecza chorego od przeziębień i od nieżytów dróg oddechowych, i nie powinna leżeć wysoko nad poziomem morza. W takim klimacie wzmaga się wybitnie czynność skóry i płuc i znaczna część wytworów przemiany materii wydala się przez skórę i płuca. Nadto przekrwieniu skóry w klimacie gorącym, suchym, obfitującym w dni słoneczne, towarzyszy czynne przekrwienie nerek sprzyjające wydajniejszej ich pracy. Miejscowości leżące powyżej 1000 metrów nad poziomem morza nie nadają się dla chorych na nerki wskutek większego tam zapotrzebowania pracy serca. Wyjątek stanowi białkomocz ortostatyczny. Stan osób, do- tkniętych tą postacią białkomoczu, poprawia się nieraz bardzo dobrze w górach, w związku z działaniem wzmacniającym klimatu na układ mięśniowo-nerwowy i krwiotwórczy, Jeżeli jednak białkomocz ortostatyczny przebiega z niedokrwistością, wtedy klimat wysokogórski może być bodźcem zbyt silnym. W tych przypadkach uzyskuje się lepsze wyniki przez leczenie w .miejscowości. osłonionej od wiatrów w klimacie morskim. Jednocześnie stosowanie kąpieli powietrznych oraz słonecznych (nie kąpieli w morzu!) zwiększa skuteczność klimatycznego leczenia białkomoczu ortostatycznego. Z miejscowości średniogórskich są odpowiednie dla chorych na nerki tylko takie, które mają płaskowzgórza umożliwiające przechadzki bez nużenia serca. Nie można wysyłać do miejscowości klimatycznych chorych, dotkniętych ostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych, zaostrzeniem przewlekłego rozlanego ich zapalenia, przewlekłej rozlanej nerczycy lub stwardnienia nerek i w ogóle chorych w daleko posuniętym okresie choroby nerkowej, wymagającej stałego leżenia w łóżku i unikania większych ruchów. Natomiast leczenie klimatyczne prócz białkomoczu ortostatycznego jest wskazane w okresie wyraźnego zdrowienia po ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, w przewlekłym ich zapaleniu i w przewlekłej nerczycy, jeżeli stan serca pozwala na dłuższą. podróż. Niezbędny warunek skuteczności leczenia klimatycznego stanowi jednak zachowanie przez nerki zdolności zagęszczania moczu. Toteż w marskości nerek wtórnej i pierwotnej przeważnie nie uzyskuje się po leczeniu klimatycznym wyraźniejszej poprawy. Oczywiście leczenie klimatyczne nie wyłącza leczenia dietetycznego ani innych metod leczniczych. Należy zwracać szczególna uwagę na ponowne oswojenie się z klimatem (reacclimatisatio ) w drodze powrotnej chorego do kraju, w przeciwnym bowiem razie uzyskana w suchym, ciepłym klimacie poprawa może być łatwo zniweczona przez zaziębienie. Aby uzyskać trwały wynik, powinni chorzy pozostawać w miejscowości klimatycznej długo – ile możności przez kilka lat. [patrz też: darmowe leki dla seniorów, bazofile podwyższone, związki purynowe ]