Uniwersalizm, responsywność, zrównoważony rozwój – regulacja francuskiego systemu opieki zdrowotnej ad 5

Na szczęście w tym przypadku transportują pacjenta w czasie krótszym niż 15 minut do całodobowej interwencyjnej jednostki kardiologicznej, gdzie znajdują zespół szpitalny już poinformowany i przygotowany do interwencji. Pan Martin przechodzi przez angioplastykę wieńcową przez tętnicę promieniową i umieszczono dwa stenty. Spędza 24 godziny na specjalistycznej oddziale intensywnej terapii i 4 kolejne dni w szpitalu, gdzie jest ściśle monitorowany pod kątem jakichkolwiek komplikacji. Długoterminowa terapia aspiryną rozpoczyna się, gdy już tam jest.
Pan Martin opuszcza szpital z planem leczenia dla swojego lekarza pierwszego kontaktu i kardiologa. Częścią planu jest rehabilitacja kardiologiczna mająca na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z dietą, paleniem tytoniu i ćwiczeniami oraz ułatwienie powrotu do pracy. Jego opieka – w tym chirurgia, transport i rehabilitacja – jest w pełni objęta publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym przez 6 miesięcy, a następnie zgodnie ze zwykłymi specyfikacjami programu ubezpieczeń zdrowotnych. Wszyscy pacjenci są traktowani w ten sam sposób, w tym nierezydenci. Na etapie awaryjnym nie jest wymagana płatność; wszelkie sprawy administracyjne lub pieniężne są rozpatrywane później.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Centre National de la Recherche Scientifique, Pacte, University Grenoble-Alps, Francja.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Światowy raport na temat zdrowia 2000 – systemy zdrowotne: poprawa wydajności. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2000.

2. Komisja des Comptes de la Sécurité sociale: les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2013, prévisions 2014 i 2015. Paryż: Direction de la Sécurité Sociale, 2014.

3. Cour des Comptes. La dette des établissements publics de santé. Kwiecień 2014 (http://www.ccomptes.fr/fr../Publications/Publications/La-dette-des-etablissements-publics-de-sante).

4. Steffen M. Uniwersalizm i finansowanie prywatne: francuski model powszechnej opieki medycznej. Ritsumeikan Soc Sci Rev 2015; 51: 3-3 (http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/index2.html).

5. Direction de la Recherche, des Études, de l Évaluation et des Statistiques (Montaut A, redactor). La situation financi.re des organismes complémentaires assurant une couverture santé. Rapport 2014. Paryż: DREeS (http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_situation_financiere_oc_2014.pdf).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (7)
Zamknij Cytowanie artykułów
[patrz też: żywokost maść jak zrobić, przeglądarka skierowań sanatorium, Usługi przeglądarka skierowań sanatoriumiczne ]