Tyreoidyna (Thyreoidinmn)

Przetwory tarczycy polecono jako środek moczopędny, wychodząc z założenia, że one pobudzają spoczynkową przemianę materii, przeto wzmagają utlenianie i rozpad białek, tłuszczów i węglowodanów i w ten sposób uruchomiają wodę endogeniczną oksydacyjną oraz wodę tkankową, związaną przez rozpadające się składniki grubo cząsteczkowe tkanek. W przeciwieństwie do tego rozległe badania Juliana Fliederbauma stwierdziły, że działanie moczopędne przetworów tarczycy następuje wcześniej niż ich wpływ na przemianę spoczynkową i na katabolizm Mianowicie okazało się, że przetwory tarczycy przede wszystkim uruchomiają wodę zapasową, zalegającą w zbiornikach wody w ustroju (w skórze, śledzionie itd.), związaną z tkankami raczej fizycznie niż fizyko-chemicznie, a równocześnie odpęczniają koloidy tkankowe, dopiero później wyzwala się woda, związana onkotycznie i chemicznie, oraz powstaje woda ze spalania składników tkanek. Przetwory tarczycy stosuje się przeciw obrzękom przede wszystkim w przewlekłej rozlanej nerczycy a nadto przeciw obrzękom w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, w stwardnieniu nerek łagodnym i złośliwym i w biernym przekrwieniu nerek. Niektórzy polecają je także w nerczycy sublimatowej. Pożądany skutek następuje nieraz dopiero po dłuższym stosowaniu leku. Natomiast przeciwwskazanie do stosowania przetworów tarczycy stanowią krwiomocz, wyraźne osłabienie mięśnia sercowego, nadtarczyczność i znaczniejsze zatrzymanie związków azotowych w ustroju. Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,3 tyreoldyny (thyreoidinum purum) na dobę. Dawkę tę w nerczycy stopniowo zwiększa się do 2,0 i nawet 2,5 na dobę. W innych wyżej wymienionych chorobach nerek podaje się tyreoidynę przez parę tygodni bez przerwy w dawce 0,3-0,5 na dobę. Niektórzy chętnie kojarzą ją z małą dawką naparstnicy,05 na dobę) a w przewlekłej rozlanej nerczycy z dietą bezsolną. Chorzy na nerczycę przeważnie dobrze znoszą tyreoldynę nawet w daw- kach do 2,0-2,5 na dobę przez dłuższy czas. Pomimo to, lecząc tyreoldyną należy zwracać szczególną uwagę na stan ogólny chorego, stan jego serca i tętna, by nie przeoczyć przedawkowania leku objawiającego się tyreotoksykozą. Niektórzy polecają kontrolować leczenie przetworami tarczycy poziomem cholesterolu w krwi, utrzymując, że można je podawać bez obawy działania szkodliwego aż do ustąpienia hipercholesterolemii. Osobiście zauważyłem jako pierwszy objaw przedawkowania tyreoldyny poprzedzający przyspieszenie czynności serca szczególny znużony wyraz oczu. [przypisy: intersmoker, podwyższone bazofile, tesco magnolia godziny otwarcia  ]