Kąpiele

Kąpiele gorące (380-390C), powodując przekrwienie skóry, bardzo często nie tylko wywołuj ą poty, ale także zwiększaj ą wydzielanie moczu wskutek uruchomienia zatrzymanego mocznika z tkanek. Nie można stosować kąpieli gorących w przypadkach przebiegających z niewydolnością krążenia .
Mieszanie Mieszenie kończyn dolnych zwiększa ilość moczu w przewlekłej rozlanej nerczycy i w chorobach nerek przebiegających z puchliną podskórną pochodzenia przekrwiennego. Mieszenie powinno być bardzo łagodne, rozległy bowiem i silne mieszenie zwiększa odruchowo pracę nerek, która w przypadkach puchliny przekrwiennej jest osłabiona. Przed zarządzeniem mieszenia należy przekonać się, czy obrzęki nie powstały na tle zakrzepowego zapalenia żył (thrombophlebiiis), które wyłącza stosowanie tej metody leczniczej.
Leki sercowe (Cardiaca) Leki sercowe: naparstnica, miłek wiosenny i inne stosuje się w chorobach nerek, gdy powstaną obrzęki przekrwienne, zależne od niewydolności krążenia. Ponieważ w późniejszych okresach przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych oraz stwardnienia naczyniowego nerek nie zawsze łatwo określić, czy obrzęk jest przekrwienny, czy też pochodzenia nerkowego, przeto stosowanie leków sercowych poleca się również w wątpliwych przypadkach. Continue reading “Kąpiele”

Sole potasu, wapnia i amonu

Najczęściej stosuje się będźwinian sodu kofeiny (cofieinum natriobenzoicum) w dawce 0,2-0,25 3 razy dziennie, teobrominę (theobrominum purum) w dawce 0,3 3 razy dziennie, salicylan sodu teobrominy (theobrominum natriosalicylicum) w dawce 0,3-0,5 3 razy dziennie, euilinę (euphyllinum) lub geofilinę (geophyllinum) dożylnie w dawce 0,24 w 10 – 11 20% cukru gronowego lub w czopkach a 0,36 i octan sodowy teocyny (theocimum natrioaceticum) w dawce 0,3 3 razy dziennie. Szczególnie obfite wydzielanie moczu uzyskuje się po geofilinie, skojarzonej z dwuwęglanem sodu (natrium bicarbonicum), a po innych związkach purynowych, gdy je kojarzy się z chlorkiem amonu. Zażywaj ąc purynowe leki moczopędne nie powinni chorzy spożywać równocześnie owoców, soków owocowych, ani kwasów, by uniknąć Pl)- wstawania połączeń nierozpuszczalnych w przewodzie pokarmowym.
Sole potasu, wapnia i amonu Sole potasu, wapnia i amonu stosuje się dla zwalczania obrzęków: 1) w przewlekłej rozlanej nerczycy; 2) w stwardnieniu nerek; 3) w ostrym i przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych; 4) w biernym przekrwieniu nerek. Sole potasu zmniejszają pęcznienie tkanek, rozwadniają przez to krew (Wacław Sobierański) i wywołują obfite wydzielanie moczu. Ujemną ich stronę stanowi bardzo przykry smak nie dający się usunąć przez przyprawy (corrigentia), nadto w dużych dawkach wywołują one nieraz zaburzenia trawienia (nudności, wymioty, biegunki), sercowo- naczyniowe i ogólne. Continue reading “Sole potasu, wapnia i amonu”

Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych

Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych stanowią fosfaturia i odczyn zasadowy świeżo oddanego moczu. Sole wapnia zwiększają nie tylko dobową ilość moczu, ale także wydalanie z moczem mocznika i chlorków oraz obniżają białkomocz. Zda- niem jednych (Józef Latkowski) działanie ich polega na uszczelnianiu ścian naczyń; według innych, na odpęcznianiu koloidów (Wacław Sobiemiński) lub na wiązaniu sodu przez chlor soli wapniowej i wydalaniu wody razem z wytworzonym chlorkiem sodu. Haldane zaś utrzymuje, że z chlorku wapnia wchłania się tylko jon chloru, natomiast kation Ca strąca się w jelitach jako nierozpuszczalny węglan; według wzoru: CaCl2 -I- 2 NaHCOg = CaCOg + 2 NaCI + H20 + CO2 Wessany jon chloru zakwasza ustrój, w następstwie czego wydzielanie moczu wzrasta. Dla uzyskania obfitego moczenia podaje się chlorek wapnia w dużych dawkach, mianowicie od 10 do 20 g na dobę w 15-20ro roztworze wodnym. Continue reading “Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych”

Związki purynowe

Stosując leki moczopędne należy mieć na względzie, że nerki chorobowo zmienione są bardzo wrażliwe na różne bodźce i łatwo się nużą. Objawia się to tym, że po kilkudniowym skutecznym działaniu leku moczopędnego wydzielanie moczu nieraz obniża się pomimo dalszego stosowania leku, nawet w dawce większej. Czynność nerek pogarsza się tym szybciej, im większa jest pierwotna dawka leku. Z odstawieniem leku ilość dobowa moczu zaczyna znowu wzrastać i może utrzymywać się na wyższym poziomie przez czas dłuższy. Toteż stosując leki moczopędne należy rozpoczynać od dawek małych i często robić przerwy.
Związki purynowe Do leków moczopędnych, często stosowanych w chorobach narządu moczowego, należą przede wszystkim związki purynowe z kofeiną na czele. Continue reading “Związki purynowe”

Leki rtęciowe (Remedia mercurialia)

Leki rtęciowe jako środek moczopędny stosował już Paracsus. Obecnie stosuje się je w chorobach narządu moczowego dla zwalczania obrzęków powstających : 1) wskutek niewydolności krążenia, więc w biernym przekrwieniu nerek; 2) w stwardnieniu nerek łagodnym; 3) w przewlekłej rozlanej nerczycy; 4) w kile nerek: 5) we wczesnym okresie zarówno przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, jak i złośliwego stwardnienia nerek. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków, w zaostrzeniach przewlekłego rozlanego ich zapalenia, we wtórnej marskości nerek i w późniejszych okresach złośliwego stwardnienia nerek, gdy wydalanie wytworów azotowej przemiany materii jest już poważnie zakłócone, leki rtęciowe, są, przeciwwskazane. Leki rtęciowe stosuje się w postaci dehydrytu u (dehydrit), neptalu (neptal) , nołurytu i in. domięśniowo lub dożylnie. Continue reading “Leki rtęciowe (Remedia mercurialia)”

Jesli guz rozrasta sie glównie jednostronnie

Jeśli guz rozrasta się głównie jednostronnie, należy bezpośrednio przed zabiegiem podwiązać tętnicę szyjną zewnętrzną tej strony, poprzez którą wytworzymy dostęp do guza. Zabieg operacyjny jest pomimo to zwykle bardzo krwawy. Skrwawienie się chorego jest najpoważniejszym niebezpieczeństwem tej operacji. Śmierć chorego ze skrwawienia w czasie operacji doszczętnych włókniaka jamy nosowo-gardłowej zdarzała się najbardziej doświadczonym operatorom. W okresie pooperacyjnym chory powinien być poddany badaniom kontrolnym, powtarzającym się w ciągu wielu miesięcy. Continue reading “Jesli guz rozrasta sie glównie jednostronnie”

Zlamanie a gruzlica kregoslupa

Złamanie a gruźlica kręgosłupa Złamanie może uczynnić istniejącą gruźlicę kręgosłupa w ten sposób, że postać utajona przechodzi w jawną lub może pogorszyć sprawę gruźliczą kręgu, stwierdzoną poprzednio, lub też uraz może spowodować załamanie zmienionego chorobowo trzonu. Nieprawdopodobny jest natomiast rozwój sprawy gruźliczej w uszkodzonym przez uraz kręgu. 12. Złamanie wyrostków kolczystych Dopóki lekarze nie rozporządzali aparatami rentgenowskimi, złamanie wyrostków kolczystych uchodziło za naderwanie mięśni lub podźwignięcie się; przypadki te kończyły się dobrze. W dobie obecnej zdarza się często, że ubezpieczeni roszczą pretensje o długotrwałe leczenie i rentę. Continue reading “Zlamanie a gruzlica kregoslupa”