Kąpiele

Kąpiele gorące (380-390C), powodując przekrwienie skóry, bardzo często nie tylko wywołuj ą poty, ale także zwiększaj ą wydzielanie moczu wskutek uruchomienia zatrzymanego mocznika z tkanek. Nie można stosować kąpieli gorących w przypadkach przebiegających z niewydolnością krążenia .
Mieszanie Mieszenie kończyn dolnych zwiększa ilość moczu w przewlekłej rozlanej nerczycy i w chorobach nerek przebiegających z puchliną podskórną pochodzenia przekrwiennego. Mieszenie powinno być bardzo łagodne, rozległy bowiem i silne mieszenie zwiększa odruchowo pracę nerek, która w przypadkach puchliny przekrwiennej jest osłabiona. Przed zarządzeniem mieszenia należy przekonać się, czy obrzęki nie powstały na tle zakrzepowego zapalenia żył (thrombophlebiiis), które wyłącza stosowanie tej metody leczniczej.
Leki sercowe (Cardiaca) Leki sercowe: naparstnica, miłek wiosenny i inne stosuje się w chorobach nerek, gdy powstaną obrzęki przekrwienne, zależne od niewydolności krążenia. Ponieważ w późniejszych okresach przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych oraz stwardnienia naczyniowego nerek nie zawsze łatwo określić, czy obrzęk jest przekrwienny, czy też pochodzenia nerkowego, przeto stosowanie leków sercowych poleca się również w wątpliwych przypadkach. Continue reading “Kąpiele”

Sole potasu, wapnia i amonu

Najczęściej stosuje się będźwinian sodu kofeiny (cofieinum natriobenzoicum) w dawce 0,2-0,25 3 razy dziennie, teobrominę (theobrominum purum) w dawce 0,3 3 razy dziennie, salicylan sodu teobrominy (theobrominum natriosalicylicum) w dawce 0,3-0,5 3 razy dziennie, euilinę (euphyllinum) lub geofilinę (geophyllinum) dożylnie w dawce 0,24 w 10 – 11 20% cukru gronowego lub w czopkach a 0,36 i octan sodowy teocyny (theocimum natrioaceticum) w dawce 0,3 3 razy dziennie. Szczególnie obfite wydzielanie moczu uzyskuje się po geofilinie, skojarzonej z dwuwęglanem sodu (natrium bicarbonicum), a po innych związkach purynowych, gdy je kojarzy się z chlorkiem amonu. Zażywaj ąc purynowe leki moczopędne nie powinni chorzy spożywać równocześnie owoców, soków owocowych, ani kwasów, by uniknąć Pl)- wstawania połączeń nierozpuszczalnych w przewodzie pokarmowym.
Sole potasu, wapnia i amonu Sole potasu, wapnia i amonu stosuje się dla zwalczania obrzęków: 1) w przewlekłej rozlanej nerczycy; 2) w stwardnieniu nerek; 3) w ostrym i przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych; 4) w biernym przekrwieniu nerek. Sole potasu zmniejszają pęcznienie tkanek, rozwadniają przez to krew (Wacław Sobierański) i wywołują obfite wydzielanie moczu. Ujemną ich stronę stanowi bardzo przykry smak nie dający się usunąć przez przyprawy (corrigentia), nadto w dużych dawkach wywołują one nieraz zaburzenia trawienia (nudności, wymioty, biegunki), sercowo- naczyniowe i ogólne. Continue reading “Sole potasu, wapnia i amonu”

Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych

Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych stanowią fosfaturia i odczyn zasadowy świeżo oddanego moczu. Sole wapnia zwiększają nie tylko dobową ilość moczu, ale także wydalanie z moczem mocznika i chlorków oraz obniżają białkomocz. Zda- niem jednych (Józef Latkowski) działanie ich polega na uszczelnianiu ścian naczyń; według innych, na odpęcznianiu koloidów (Wacław Sobiemiński) lub na wiązaniu sodu przez chlor soli wapniowej i wydalaniu wody razem z wytworzonym chlorkiem sodu. Haldane zaś utrzymuje, że z chlorku wapnia wchłania się tylko jon chloru, natomiast kation Ca strąca się w jelitach jako nierozpuszczalny węglan; według wzoru: CaCl2 -I- 2 NaHCOg = CaCOg + 2 NaCI + H20 + CO2 Wessany jon chloru zakwasza ustrój, w następstwie czego wydzielanie moczu wzrasta. Dla uzyskania obfitego moczenia podaje się chlorek wapnia w dużych dawkach, mianowicie od 10 do 20 g na dobę w 15-20ro roztworze wodnym. Continue reading “Przeciwwskazania do stosowania soli potasowych”

Związki purynowe

Stosując leki moczopędne należy mieć na względzie, że nerki chorobowo zmienione są bardzo wrażliwe na różne bodźce i łatwo się nużą. Objawia się to tym, że po kilkudniowym skutecznym działaniu leku moczopędnego wydzielanie moczu nieraz obniża się pomimo dalszego stosowania leku, nawet w dawce większej. Czynność nerek pogarsza się tym szybciej, im większa jest pierwotna dawka leku. Z odstawieniem leku ilość dobowa moczu zaczyna znowu wzrastać i może utrzymywać się na wyższym poziomie przez czas dłuższy. Toteż stosując leki moczopędne należy rozpoczynać od dawek małych i często robić przerwy.
Związki purynowe Do leków moczopędnych, często stosowanych w chorobach narządu moczowego, należą przede wszystkim związki purynowe z kofeiną na czele. Continue reading “Związki purynowe”

Leki rtęciowe (Remedia mercurialia)

Leki rtęciowe jako środek moczopędny stosował już Paracsus. Obecnie stosuje się je w chorobach narządu moczowego dla zwalczania obrzęków powstających : 1) wskutek niewydolności krążenia, więc w biernym przekrwieniu nerek; 2) w stwardnieniu nerek łagodnym; 3) w przewlekłej rozlanej nerczycy; 4) w kile nerek: 5) we wczesnym okresie zarówno przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, jak i złośliwego stwardnienia nerek. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków, w zaostrzeniach przewlekłego rozlanego ich zapalenia, we wtórnej marskości nerek i w późniejszych okresach złośliwego stwardnienia nerek, gdy wydalanie wytworów azotowej przemiany materii jest już poważnie zakłócone, leki rtęciowe, są, przeciwwskazane. Leki rtęciowe stosuje się w postaci dehydrytu u (dehydrit), neptalu (neptal) , nołurytu i in. domięśniowo lub dożylnie. Continue reading “Leki rtęciowe (Remedia mercurialia)”

W praktyce napromienienia rzadko tylko prowadza do wyraznej i trwalej poprawy

W różnicowaniu chłoniako-mięsaków i raka takie czynniki, jak dobre odgraniczenie raczej groniastych postaci guza, brak objawów nacieczenia i przerzutów oraz cały przebieg, pozwalają zwykle na słuszne rozpoznanie. W przypadkach niepewnych do różnicowania konieczny jest wycinek; winien on być robiony z dużą ostrożnością i nigdy ambulatoryjnie. Trzeba w tych razach być zawsze przygotowanym do tamowania poważnego krwotoku. Leczenie. Guzy niedużych rozmiarów nie dające większych krwotoków, u ludzi powyżej lat 20, powinny być początkowo tylko obserwowane co do ich dalszego rozwoju. Continue reading “W praktyce napromienienia rzadko tylko prowadza do wyraznej i trwalej poprawy”

Rak gardla

Rak gardła Rak gardła ( carcinoma pharyngis) należy do najczęstszych guzów złośliwych tej okolicy. Najczęściej występuje on u mężczyzn (około 95010) w wieku między 50 a 60 lat. Inny Jest przebieg raka jamy nosowo-gardłowej, co będzie jeszcze omówione. W przeważnej większości przypadków rak gardła – to wyróżnicowany guz płaskokomórkowy (rzadko tylko zdarza się epithelioma basocellulare i adenocarcinoma). Migdałki, korzeń języka, zatoki gruszkowate, gardło dolne są najczęstszym siedliskiem tych guzów. Continue reading “Rak gardla”

Guzy umiejscowione w gardle dolnym

W zaburzeniach czynnościowych, jak neurastenia czy stany skurczowe oraz w zapaleniu suchym kłucia w gardle ustępują raczej w czasie przyjmowania pokarmów. Guzy umiejscowione w gardle dolnym muszą osiągnąć duże rozmiary, zanim zaczną wywoływać przeszkody w połykaniu i zwrócą w ten sposób na siebie uwagę. Niestety, lekkie kłucia czy też uczucie, że coś obcego tkwi w gardle, chorzy, a nieraz i sam lekarz dość długo uważają raczej za objaw przeziębienia, nadużycia alkoholu lub nadmiernego palenia tytoniu. Wskutek tego wczesne rozpoznanie tych guzów jest raczej przypadkowe, przeważnie tylko wtedy, gdy chory z powodu innych dolegliwości zgłosi. się do badania laryngologicznego. Continue reading “Guzy umiejscowione w gardle dolnym”

Wstepujace zakazenie dróg moczowych

Wstępujące zakażenie dróg moczowych. Zaleganie moczu prowadzi do ciężkiego zapalenia pęcherza i następnie do wstępującego zapalenia miedniczek i nerek (pyelitis . et pyelonephritis) z dreszczami i gorączką do 40°. Chcąc uniknąć tego powikłania opróżniamy pęcherz początkowo dwa razy dziennie cewnikiem i płuczemy 3 % roztworem kwasu bornego. Po tygodniu bezpośrednie następstwa urazu mijają i wówczas chory może opierać się skuteczniej zakażeniu nieuniknionemu w razie cewnikowania; można więc teraz włożyć bez wahania cewnik na stałe. Continue reading “Wstepujace zakazenie dróg moczowych”