Cel operacyjnego odswiezenia rany

Czas między powstaniem czysto mechanicznego okresu I a okresem II, tj. okresem odczynu i zakażenia. przyrannego, nazywamy okresem wylęgania zakażenia przyrannego. Cel operacyjnego odświeżenia rany polega na usunięciu uszkodzonej mechanicznie powierzchni rany wraz z mikrobami, zanim nabiorą one cech złośliwości . Główny cel wycięcia pierwotnego rany polega na usunięciu podłoża podatnego na rozwój zakażenia. Continue reading “Cel operacyjnego odswiezenia rany”

W niektórych przypadkach nadkwasny sok zoladkowy wydziela sie nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua)

W niektórych przypadkach nadkwaśny sok żołądkowy wydziela się nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua). W innych znowu przypadkach jednoczasowe badanie wydzielniczej czynności żołądka może stwierdzić prawidłowy poziom ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego albo nawet obniżony, natomiast badanie cząstkowe wykrywa czasami nawet bardzo zwiększone ich poziomy w okresie wcześniejszym lub późniejszym. Są to zatem przypadki pozornie prawidłowej lub obniżonej kwaśności soku żołądkowego (aciditas gastrica spuria, subacuiitae gastrica spuria), gdyż w rzeczywistości jest to nadkwaśność żołądkowa przedwczesna (superaciditas gastrica praecox, p. ryc. 21 na str. Continue reading “W niektórych przypadkach nadkwasny sok zoladkowy wydziela sie nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua)”

Rozpoznanie niestrawnosci nerwowej jest czesto nielatwe

Rozpoznanie niestrawności nerwowej jest często niełatwe. Za niestrawnością nerwową przemawia następujący zespół objawów: 1) dolegliwości żołądkowe nie zależą od ilości ani od jakości pokarmów; chorzy odczuwają je nieraz na czczo, przy tym niekiedy nawet silniej niż po jedzeniu; dolegliwości żołądkowe mogą pojawiać się już po pokarmach łatwo strawnych, spożytych nawet w małej ilości; 2) dolegliwości żołądkowe są nieraz silniejsze po płynach; 3) dolegliwości żołądkowe zależą wyraźnie od psychicznego stanu chorego i dlatego często są zmienne; 4) dolegliwościom żołądkowym towarzyszą objawy neurastenii, psychastenii lub hipochondrii; 5) choroba powstaje nieraz bezpośrednio po urazie psychicznym, bez żadnych błędów dietetycznych; 6) czynności ruchowa i wydzielnicza żołądka, jeżeli ulegają zmianie, to odchylenia od stanu prawidłowego są przeważnie nieduże; 7) wziernikowaniem żołądka stwierdza się prawidłowy stan błon y śluzowej żołądka. Rozpoznanie różnicowe. Przytoczony w rozpoznaniu zespół umożliwia różnicowanie niestrawności nerwowej z przewlekłym nieżytem żołądka i z chorobą wrzodową żołądka. Od choroby wrzodoej żołądka różni się niestrawność nerwowa także tym, że położenie ciała nie wywiera wpływu na dolegliwości żołądkowe, nie ma ograniczonych punktów bolesnych w nadbrzuszu, nie ma krwawych wymiotów ani stolców smołowatych, ani krwi utajonej w stolcach. Continue reading “Rozpoznanie niestrawnosci nerwowej jest czesto nielatwe”

Nieznaczne odchylenia obrazu radiologicznego od stanu prawidlowego sa w róznicowaniu bez znaczenia

Nieznaczne odchylenia obrazu radiologicznego od stanu prawidłowego są w różnicowaniu bez znaczenia. Jeżeli zespół objawowy jest niewyraźny, wtedy w celu rozpoznawczym poleca się leczenie przeciwwrzodowe; ujemny jego wynik przemawia raczej za niestrawnością nerwową. Takim przypadkom, łudząco przypominającym wrzód trawienny żołądka, nadaje się miano „wrz od żołądka trawienny rzekomo (pseudoulcus ueniriculi pepticum). Przypadki przebiegające z uporczywym brakiem łaknienia, stałymi dolegliwościami żołądkowymi, znacznym upadkiem odżywienia i brakiem wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym, zwłaszcza w wieku podeszłym, nieraz bardzo trudno odróżnić od raka żołądka, przebiegającego bez zwężenia odźwiernika i nie dającego wyczuwalnego guza. Za niestrawnością nerową przemawia w tych przypadkach zespół, na który składają się objawy następujące: 1) młodszy wiek chorego; 2) długotrwałość choroby; 3) brak jawnego charłactwa; 4) wyb itne objawy psychasteniczne; 5) brak kwasu mlekowego i zwiększenia ilości śluzu w zawartości żołądkowej oraz brak krwi utajonej w stolcach. Continue reading “Nieznaczne odchylenia obrazu radiologicznego od stanu prawidlowego sa w róznicowaniu bez znaczenia”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 3

Za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1: 1: 1: 1: do jednej z pięciu grup terapeutycznych: faldaprewiru w dawce 120 mg raz na dobę i deleobuwirem w dawce 600 mg trzy razy na dobę, plus rybawiryna, przez 16 tygodni (grupa TID16W), 28 tygodni (TID28W) lub 40 tygodni (TID40W); faldaprewir w dawce 120 mg raz na dobę i deleobuwirem w dawce 600 mg dwa razy na dobę, plus rybawiryna, przez 28 tygodni (BID28W); i faldaprewir w dawce 120 mg raz na dobę i deleobuwirem w dawce 600 mg trzy razy na dobę, bez rybawiryny, przez 28 tygodni (TID28W-NR). W przypadku pierwszej dawki badanych leków pacjenci otrzymywali 1200-kilogramową dawkę deleobuwiru (tj. Dodatkową dawkę 600 mg) i dawkę 240 mg faldaprewiru (tj. Dodatkową dawkę 120 mg). Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 3”

Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 4

Inne drugorzędne punkty końcowe obejmowały dodatkowe punkty końcowe skuteczności (wymienione w tabeli S1 w dodatkowym dodatku), końcowe punkty bezpieczeństwa i jakość życia. Oceny badań
Oceny skuteczności obejmowały stan przeżycia, klinicznie oceniane objawowe zdarzenia szkieletowe i całkowite stężenie fosfatazy alkalicznej i PSA. Bezpieczeństwo oceniono na podstawie zdarzeń niepożądanych, wartości hematologicznych, klinicznych zmiennych laboratoryjnych oraz ustaleń dotyczących elektrokardiografii i badania fizykalnego. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które wystąpiły po randomizacji i w ciągu 12 tygodni po ostatnim wstrzyknięciu badanego leku, zostały zgłoszone i ocenione pod kątem ich potencjalnego związku z badanym lekiem. Continue reading “Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 4”

Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 3

Dodatkowymi kryteriami wykluczenia była wcześniejsza radioterapia z użyciem hemibody, radioterapia ogólnoustrojowa z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w ciągu ostatnich 24 tygodni, transfuzja krwi lub stosowanie środków stymulujących erytropoetynę w ciągu ostatnich 4 tygodni, złośliwa limfadenopatia o średnicy ponad 3 cm średnicy krótkiej , występowanie lub obecność przerzutów trzewnych i nieuchronna lub ustalona kompresja rdzenia kręgowego. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt i schemat badań
Pacjentów poddawano stratyfikacji według wcześniejszego użycia lub niewykorzystania docetakselu, wyjściowego poziomu fosfatazy zasadowej (<220 U na litr vs. . Continue reading “Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 3”

Niekończąca się bitwa cd

Co ja bym zrobił, gdybym był na jego miejscu, zastanawiałem się. Mogłem puścić dziewczynę, ale może misja zostałaby skompromitowana, a mój cały pluton zostałby zabity lub wzięty do niewoli. A może zrobiłbym dokładnie to, co zrobił pan M., a teraz byłby głęboko w moralnym niepokoju. Kiedy podałem mu swoją kawę, nagle uświadomiłem sobie, że mój pacjent nie jest weteranem wojennym. Był żołnierzem, bardzo aktywnym w służbie bojowej – tylko na innym polu walki. Continue reading “Niekończąca się bitwa cd”