W niektórych przypadkach nadkwasny sok zoladkowy wydziela sie nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua)

W niektórych przypadkach nadkwaśny sok żołądkowy wydziela się nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua). W innych znowu przypadkach jednoczasowe badanie wydzielniczej czynności żołądka może stwierdzić prawidłowy poziom ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego albo nawet obniżony, natomiast badanie cząstkowe wykrywa czasami nawet bardzo zwiększone ich poziomy w okresie wcześniejszym lub późniejszym. Są to zatem przypadki pozornie prawidłowej lub obniżonej kwaśności soku żołądkowego (aciditas gastrica spuria, subacuiitae gastrica spuria), gdyż w rzeczywistości jest to nadkwaśność żołądkowa przedwczesna (superaciditas gastrica praecox, p. ryc. 21 na str. Continue reading “W niektórych przypadkach nadkwasny sok zoladkowy wydziela sie nie tylko na pokarm, ale stale (euperaciditos gastrica continua)”

Brak wydzielania sluzu zoladkowego (Amyxorrhoea)

Brak wydzielania śluzu żołądkowego (Amyxorrhoea). Przyczyny. Zaburzenia czynnościowe, polegające na upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego, spostrzega się w przewlekłym zanikającym nieżycie żołądka. Zmniejszenie ilości śluzu stwierdza się nieraz także w nadkwaśności soku żołądkowego, niekoniecznie jednak świadczy ono tutaj o upośledzeniu wydzielania śluzu, gdyż może zależeć od szybkiego strawienia śluzu przez nadkwaśny sok. Objawy, rokowanie i leczenie w upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego zależą od choroby podstawowej. Continue reading “Brak wydzielania sluzu zoladkowego (Amyxorrhoea)”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 8

Jednak wpływ genotypu IL28B jest niejasny w innych schematach bez interferonu.11,28 Zdarzenia niepożądane były częste; ogólnie, 94% pacjentów miało zdarzenia niepożądane, a 9% miało ciężkie zdarzenia niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami w tym badaniu były działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i dermatologiczne. Pacjenci otrzymywali dawki faldaprewiru i deleobuwiru w pierwszym dniu badania, aby zapewnić wystarczające poziomy obu leków w osoczu podczas pierwszych dni leczenia. Te dawki nasycające mogły przyczynić się do wyższej częstotliwości zdarzeń żołądkowo-jelitowych podczas pierwszego tygodnia leczenia niż później w okresie leczenia. Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 8”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 6

Częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 12 tygodni po zakończeniu terapii była wyższa u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1b niż u osób z zakażeniem HCV genotypem 1a po dostosowaniu do genotypu IL28B, we wszystkich grupach z wyjątkiem grupy TID40W (BID28W, p <0,001). ; TID16W i TID28W-NR, P = 0,001, TID28W, P = 0,03 i TID40W, P = 0,38). Wskaźniki odpowiedzi były również wyższe wśród pacjentów z genotypem IL28B CC niż u pacjentów z genotypami nie-CC w grupach BID28W i TID28W-NR (odpowiednio P = 0,05 i P = 0,02) po dostosowaniu do podtypu wirusa.
Genotyp 1b, genotyp IL28B CC, płeć żeńska, schematy leczenia zawierające rybawirynę i normalne wyjściowe poziomy .-glutamylotransferazy wiązały się z wyższym odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 12 tygodni po zakończeniu terapii w analizie wieloczynnikowej (Tabela S2 w Dodatku Dodatek). Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 6”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 4

Sponsor monitorował badanie, zbierał dane i przeprowadzał analizę statystyczną. Badacze akademiccy, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Pierwsza wersja manuskryptu została przygotowana przez pierwszego autora przy wsparciu lekarza pisarza zatrudnionego przez sponsora, a pierwszy autor podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i ponoszą odpowiedzialność za integralność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu w protokole badania. Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 4”

Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 3

Dodatkowymi kryteriami wykluczenia była wcześniejsza radioterapia z użyciem hemibody, radioterapia ogólnoustrojowa z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w ciągu ostatnich 24 tygodni, transfuzja krwi lub stosowanie środków stymulujących erytropoetynę w ciągu ostatnich 4 tygodni, złośliwa limfadenopatia o średnicy ponad 3 cm średnicy krótkiej , występowanie lub obecność przerzutów trzewnych i nieuchronna lub ustalona kompresja rdzenia kręgowego. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt i schemat badań
Pacjentów poddawano stratyfikacji według wcześniejszego użycia lub niewykorzystania docetakselu, wyjściowego poziomu fosfatazy zasadowej (<220 U na litr vs. . Continue reading “Emitent alfa Rad-223 i przeżycie w przerzutowym raku prostaty AD 3”