Guz raz doszczetnie usuniety nie odrasta

Diaterrno-koagulacja może przyhamowywać rozrost pewnych części guza, jednak całkowitego zniknięcia guza nie daje się przez nią uzyskać. W stosowaniu diatermo-koagulacji należy liczyć się z późnymi krwotokami, co w pewnych warunkach (poza szpitalem) może łatwo doprowadzić do śmierci. Tak więc w większości przypadków guzów stale rozrastających się pozostaje praktycznie jedna droga radykalnego leczenia: zabieg operacyjny mający na celu doszczętne usunięcie guza. Guz raz doszczętnie usunięty nie odrasta. Dobry dostęp operacyjny do guza uzyskujemy przez szczękę górną, tzw. Continue reading “Guz raz doszczetnie usuniety nie odrasta”

Leczenie chirurgiczne

Bardzo duża promieni czułość guzów limfoidalnych sprawia, że promieniolecznictwo ma tutaj odpowiednie pole swego działania. Leczenie chirurgiczne w przypadku tych guzów dających tak rychło przerzuty. nie ma widoków powodzenia. Niektórzy doradzają, aby obok leczenia napromienianiem stosować pomocniczo energiczne leczenie arsenem. Jeśli chodzi o stan miejscowy, odpowiednie napromienianie daje niemal 100 Ofo . Continue reading “Leczenie chirurgiczne”

Zlamanie kregoslupa spowodowalo smierc w 14% wypadkach

Z chorych Bohlera tylko 27 % pobierało rentę po upływie 6 miesięcy od wypadku, a po upływie lat – tylko 7 %. Lang podał następujące dane dotyczące 336 chorych Szwajcarskiego Zakładu Ubezpieczeń z roku 1945. Złamanie kręgosłupa spowodowało śmierć w 14% wypadkach, z tego w 2/3 bezpośrednio po wypadku lub w ciągu pierwszej doby, w 1/3 w czasie od 3 dni do 23 lat po wypadku. U pozostałych przy życiu 38% przypadków zdolność do pracy wróciła całkowicie. Chorym pobierającym rentę (nie wliczono tu przypadków z uszkodzeniem rdzenia) w 64% przypadków przyznano początkowo rentę w wysokości 10 – 30%, W przeważającej części tych przypadków (bez uszkodzenia rdzenia) liczono się od razu ze stopniowym obniżaniem renty, przy czym, rzecz godna uwagi, okazało się, że po upływie 12 miesięcy tylko 1/4 poszkodowanych pobierała rentę przekraczającą 25%. Continue reading “Zlamanie kregoslupa spowodowalo smierc w 14% wypadkach”

Cechy bólów sa takie same jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy lub zoladka, zwlaszcza w postaci nadkwasnej nadmiernego wydzielania soku

Cechy bólów są takie same jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka, zwłaszcza w postaci nadkwaśnej nadmiernego wydzielania soku. Choroba przebiega przeważnie z uporczywym zaparciem stolca. Przedmiotowo w postaci trawiennej nadmierne wydzielanie soku żołądkowego stwierdza się tylko w okresie trawienia żołądkowego, w postaci ciągłej także między okresami trawienia. W postaci trawiennej ilość soku na czczo nie przekracza 20 mI, natomiast w postaci ciągłej przekracza 50 mI i może dochodzić do 300 ml i więcej. Sok jest wodnisty, przejrzysty lub z lekka opalizujący, czasami podbarwiony żółcią. Continue reading “Cechy bólów sa takie same jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy lub zoladka, zwlaszcza w postaci nadkwasnej nadmiernego wydzielania soku”

Pojawienie sie wolnego kwasu solnego w soku zoladkowym po histaminie przemawia za postacia pierwotna, natomiast jej brak nie rozstrzyga zagadnienia

Pojawienie się wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym po histaminie przemawia za postacią pierwotną, natomiast jej brak nie rozstrzyga zagadnienia. Rokowanie w upośledzeniu czynności wydzielniczej żołądka zależy od choroby podstawowej. Niedokwaśność powstająca w związku z ostrymi chorobami zakaźnymi nierzadko z czasem ustępuje miejsca prawidłowej czynności wydzielniczej żołądka. Natomiast niedokwaśność na tle raka oraz towarzysząca chorobie Biermera jest trwała. W pierwotnej bezsoczności nie ma widoków na przywrócenie prawidłowej czynności gruczołów żołądkowych. Continue reading “Pojawienie sie wolnego kwasu solnego w soku zoladkowym po histaminie przemawia za postacia pierwotna, natomiast jej brak nie rozstrzyga zagadnienia”

Odbijanie sie jako nerwica samorodna wystepuje czesciej u kobiet

Odbijanie się jako nerwica samorodna występuje częściej u kobiet. Może być tak głośne, że słyszy się je na znacznej odległości, tak iż sprawia choremu dużą przykrość. Taki stan spostrzega się najczęściej u osób psychopatycznych i neuropatycznych. Odbijanie się jako nerwica może być stałe albo przemijające. Podczas jedzenia zwykle go nie ma. Continue reading “Odbijanie sie jako nerwica samorodna wystepuje czesciej u kobiet”

Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 5

W analizie uwzględniono także 90-dniowe względne przeżywanie (stosunek liczby obserwowanych do spodziewanej liczby osobników, które przeżyły), ocenione za pomocą metody limitu produktowego Kaplana-Meiera, a następnie test log-rank. Przeprowadzono wtórne analizy dotyczące środków bezpieczeństwa, ponownie przy użyciu dokładnego testu Fishera. Analiza podgrup była następnie planowana zgodnie z głównymi zmiennymi prognostycznymi. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu pakietu statystycznego Stata / SE 12.1 (StataCorp); przyjęto, że wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Continue reading “Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 5”

Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 2

Wiele przypadków klinicznych i obserwacyjnych badań kohortowych w leczeniu wewnątrznaczyniowym wykazało zachęcające wyniki kliniczne, ale pojawiły się obawy dotyczące błędów wyboru i publikacji18. Aby zbadać, czy leczenie wewnątrznaczyniowe, w tym opcje urządzenia mechanicznego i dotętniczego t-PA, jest bardziej skuteczne niż obecnie dostępne leczenie z dożylnym t-PA, losowo przypisaliśmy w sumie 362 pacjentów do dwóch opcji leczenia, po Badanie wykazało, że szybkie rozpoczęcie leczenia wewnątrznaczyniowego jest bezpieczną i wykonalną alternatywą dla dożylnego t-PA.19
Metody
Projekt badania
Było to pragmatyczne, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne z zaślepionym punktem końcowym20 (patrz ryc. S1 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu), zaprojektowane w celu sprawdzenia, czy wyniki leczenia były lepsze w przypadku leczenia wewnątrznaczyniowego niż w dożylny t-PA. Protokół badania został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym i jest dostępny pod adresem. Continue reading “Leczenie wewnątrznaczyniowe w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego AD 2”

Innowacja jako dyscyplina, a nie moda ad

Podobnie jak drewniany Pinocchio, który ostatecznie okazał się godny zostania prawdziwym chłopcem, drewniane urządzenie pomogło wyjaśnić, czy zamierzeni użytkownicy zachowywali się zgodnie z oczekiwaniami, gdy nowy element został osadzony w ich obiegu pracy. Fałszywe krawędzie sprawiają, że pomysły są namacalne, aby pomóc odpowiedzieć na pytanie Co zrobią z tym ludzie. Szpital Dziecięcy w Filadelfii niedawno użył fałszywego przedniego końca, aby sprawdzić, czy mogli bezpiecznie zmniejszyć liczbę przyjęć u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwienną, zgłaszających się na oddział ratunkowy z gorączką, ale niskim ryzykiem zakażenia bakteryjnego. W ramach rutynowego przepływu pracy lekarze zostali poproszeni o wskazanie, które dzieci można bezpiecznie wysłać do domu. Fałszywe było to, że aby udowodnić bezpieczeństwo podejścia, wszyscy pacjenci byli nadal przyjmowani. Continue reading “Innowacja jako dyscyplina, a nie moda ad”