Jesli guz rozrasta sie glównie jednostronnie

Jeśli guz rozrasta się głównie jednostronnie, należy bezpośrednio przed zabiegiem podwiązać tętnicę szyjną zewnętrzną tej strony, poprzez którą wytworzymy dostęp do guza. Zabieg operacyjny jest pomimo to zwykle bardzo krwawy. Skrwawienie się chorego jest najpoważniejszym niebezpieczeństwem tej operacji. Śmierć chorego ze skrwawienia w czasie operacji doszczętnych włókniaka jamy nosowo-gardłowej zdarzała się najbardziej doświadczonym operatorom. W okresie pooperacyjnym chory powinien być poddany badaniom kontrolnym, powtarzającym się w ciągu wielu miesięcy. Continue reading “Jesli guz rozrasta sie glównie jednostronnie”

Niekiedy obraz chloniako-miesaka jest przysloniety poczatkowo objawami zapalenia okolomigdalkowego

Chory pozostawiony swemu losowi ginie w krótkim czasie wśród objawów niedrożności dróg oddechowych i pokarmowych lub wcześniej jeszcze wskutek licznych przerzutów. W przypadkach chłoniako-nabłoniaków (Lympboepithelioma, tumor Schmincke), tworów mieszanych złożonych z tkanki limfoidalnej i nabłonkowej przychodzi szczególnie łatwo do przerzutów w kręgosłupie. Niekiedy obraz chłoniako-mięsaka jest przysłonięty początkowo objawami zapalenia okołomigdałkowego ( peritonsillitis). Nieraz też stosowano w tych razach leczenie bodźcowe, a gdy to nie odnosiło skutku, nacinano naciek. Dlatego tez w rozpoznawaniu różnicowym każdego przewlekłego ropnia około-migdałkowego obok promienicy, ziarnicy złośliwej, pewnych postaci gruźlicy czy anginy wrzodziejącej rozpadającego się kilaka lub raka powinno się też brać pod uwagę i chłoniako-mięsaka. Continue reading “Niekiedy obraz chloniako-miesaka jest przysloniety poczatkowo objawami zapalenia okolomigdalkowego”

Unieruchomienie

Unieruchomienie. Jeżeli chory doznał tylko zwichnięcia, układamy go ostrożnie na brzuchu utrzymując stale głowę w lekkim zgięciu grzbietowym i robimy łóżeczko gipsowe od szczytu głowy do fałdu pośladkowego. Po 6 tygodniach zastępujemy łóżeczko kołnierzem Schanza z waty i chory może już wstawać . W równoczesnym złamaniu łuków unieruchomienie w łóżeczku nie zapewnia dobrego utrzymania odłamków; te przypadki leczymy wyciągiem za pętlę Glissona, zastępując ją po 6 tygodniach gorsetem gipsowym obejmującym klatkę piersiową, szyję, podbródek ,i potylicę; utrzymujemy niewielkie zgięcie grzbietowe kręgosłupa. Ponad wyrostkiem kolczystym 7 kręgu karkowego (vertebra rominens) i, krtanią wycinamy okienka. Continue reading “Unieruchomienie”

Zlamanie kregoslupa spowodowalo smierc w 14% wypadkach

Z chorych Bohlera tylko 27 % pobierało rentę po upływie 6 miesięcy od wypadku, a po upływie lat – tylko 7 %. Lang podał następujące dane dotyczące 336 chorych Szwajcarskiego Zakładu Ubezpieczeń z roku 1945. Złamanie kręgosłupa spowodowało śmierć w 14% wypadkach, z tego w 2/3 bezpośrednio po wypadku lub w ciągu pierwszej doby, w 1/3 w czasie od 3 dni do 23 lat po wypadku. U pozostałych przy życiu 38% przypadków zdolność do pracy wróciła całkowicie. Chorym pobierającym rentę (nie wliczono tu przypadków z uszkodzeniem rdzenia) w 64% przypadków przyznano początkowo rentę w wysokości 10 – 30%, W przeważającej części tych przypadków (bez uszkodzenia rdzenia) liczono się od razu ze stopniowym obniżaniem renty, przy czym, rzecz godna uwagi, okazało się, że po upływie 12 miesięcy tylko 1/4 poszkodowanych pobierała rentę przekraczającą 25%. Continue reading “Zlamanie kregoslupa spowodowalo smierc w 14% wypadkach”

Nadkwasnosc moze byc wtórna i pierwotna, czyli samorodna

Nadkwaśność może być wtórna i pierwotna, czyli samorodna. Objawy. Samorodna nadkwaśność żołądkowa może nie sprawiać żadnych dolegliwości. Najwybitniejszym jej objawem podmiotowym, gdy ona wywołuje dolegliwości, jest zgaga pojawiająca się zazwyczaj na szczycie trawienia (w 1/2-2 godziny po spożyciu pokarmu), gdy ilość wolnego kwasu solnego po nasyceniu białka pokarmowego wzrasta coraz bardziej. Zgadze towarzyszy kwaśne odbijanie się i nieraz bóle, zależne od równoczesnej przeczulicy żołądka lub od kurczu odźwiernika. Continue reading “Nadkwasnosc moze byc wtórna i pierwotna, czyli samorodna”

Sluzotok zoladkowy ciagly spostrzega sie prawie zawsze w chorobach organicznych zoladka, mianowicie w przewleklym niezycie zoladka, w raku i czasami w chorobie wrzodowej zoladka

Śluzotok żołądkowy ciągły spostrzega się prawie zawsze w chorobach organicznych żołądka, mianowicie w przewlekłym nieżycie żołądka, w raku i czasami w chorobie wrzodowej żołądka. Prócz postaci wtórnej ślużotoku żołądkowego, zdarza się postać stojąca w związku, prawdopodobnie, z zaburzeniem w układzie nerwowym. Postać napadową spostrzega się przeważnie w ogólnych nerwicach oraz w niektórych organicznych chorobach ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w wiądzie rdzenia. Objawy. Śluzotok żołądkowy sam przez się nie wywołuje dolegliwości. Continue reading “Sluzotok zoladkowy ciagly spostrzega sie prawie zawsze w chorobach organicznych zoladka, mianowicie w przewleklym niezycie zoladka, w raku i czasami w chorobie wrzodowej zoladka”

Ogólny stan odzywienia chorych czesto jest dobry

Ogólny stan odżywienia chorych często jest dobry. Wyraźne wychudnięcie i niedokrwistość zdarzają się w przypadkach niestrawności nerwowej, przebiegających z uporczywym brakiem łaknienia. Budowa kośćca jest przeważnie prawidłowa. W zakresie układu nerwowego często stwierdza się wzmożenie odruchów, czerwienienie się skóry za dotknięciem (dermoqra phiemue), nieraz także objawy niemocy nerwowej, psychastenii, hipochondrii lub obłędu naprzemiennego. Czynność wydzielnicza żołądka w niestrawności nerwowej bywa prawidłowa lub zmienna, z rzadka stwierdza się stałą nadkwaśność, niedokwaśność lub nawet bezkwaśność żołądkową. Continue reading “Ogólny stan odzywienia chorych czesto jest dobry”