Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 3

Przeprowadzono ocenę kliniczną (6-minutowy dystans i klasę czynnościową WHO) oraz dane laboratoryjne uzyskane podczas badań przesiewowych lub randomizacji, w 3 i 6 miesiącu, a następnie co 6 miesięcy, aż do zakończenia leczenia. Aminotransferazę alaninową, aminotransferazę asparaginianową i poziomy hemoglobiny mierzono co miesiąc, do 28 dni po zakończeniu leczenia. Zdarzenia niepożądane odnotowano przez cały okres leczenia i do 28 dni po zakończeniu leczenia. Cewnikowanie prawego serca przeprowadzono w podgrupie pacjentów w 6. Continue reading “Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 3”

Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 2

Sponsor badań, Actelion Pharmaceuticals, zaprojektował badanie i przeprowadził wszystkie analizy statystyczne. Instytucjonalna komisja rewizyjna lub niezależny komitet etyczny w każdej uczestniczącej instytucji zatwierdziły protokół. Plan statystyczny został sprawdzony przez dwóch niezależnych statystyków akademickich. Członkowie komitetu sterującego byli zaangażowani w projekt badania, dokonali przeglądu protokołu i udzielili wskazówek dotyczących przebiegu badania. Continue reading “Macytentan i zachorowalność i śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym płuc AD 2”

Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 4

Sponsor monitorował badanie, zbierał dane i przeprowadzał analizę statystyczną. Badacze akademiccy, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Pierwsza wersja manuskryptu została przygotowana przez pierwszego autora przy wsparciu lekarza pisarza zatrudnionego przez sponsora, a pierwszy autor podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i ponoszą odpowiedzialność za integralność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu w protokole badania. Continue reading “Faldaprewir i Deleobuvir w zakażeniu HCV Genotyp 1 AD 4”

Diety z ograniczeniem białka

Diety z ograniczeniem białka w przypadkach przewlekłych rozlanych obustronnych chorób nerek przebiegających z azocicą nie należy kojarzyć na dłuższy czas z dietą bezsolną, jeżeli nie ma obrzęków ani zatrzymywania soli w ustroju, gdyż taka dieta może jeszcze bardziej zwiększyć ilość azotu niebiałkowego w krwi i tkankach. Również nie należy w tych przypadkach ograniczać płynów. W ostrym zapaleniu kłębków nerkowych i w zaostrzeniach przewlekłego ich zapalenia stosuje się przez kilka dni leczenie głodowe, następnie podaje się soki owocowe, ocukrzoną herbatę zwykłą czy też malinową itd. i dopiero później zezwala się na białko, zwiększając jego ilość w miarę zdrowienia. Regulując ilość białka w pożywieniu chorych na nerki, należy zawsze uwzględniać stan przewodu pokarmowego, tym bardziej że wsysanie w jelitach u tych chorych nieraz ulega zaburzeniu.
Rodzaj białka. Continue reading “Diety z ograniczeniem białka”