Rozpoznanie niestrawnosci nerwowej jest czesto nielatwe

Rozpoznanie niestrawności nerwowej jest często niełatwe. Za niestrawnością nerwową przemawia następujący zespół objawów: 1) dolegliwości żołądkowe nie zależą od ilości ani od jakości pokarmów; chorzy odczuwają je nieraz na czczo, przy tym niekiedy nawet silniej niż po jedzeniu; dolegliwości żołądkowe mogą pojawiać się już po pokarmach łatwo strawnych, spożytych nawet w małej ilości; 2) dolegliwości żołądkowe są nieraz silniejsze po płynach; 3) dolegliwości żołądkowe zależą wyraźnie od psychicznego stanu chorego i dlatego często są zmienne; 4) dolegliwościom żołądkowym towarzyszą objawy neurastenii, psychastenii lub hipochondrii; 5) choroba powstaje nieraz bezpośrednio po urazie psychicznym, bez żadnych błędów dietetycznych; 6) czynności ruchowa i wydzielnicza żołądka, jeżeli ulegają zmianie, to odchylenia od stanu prawidłowego są przeważnie nieduże; 7) wziernikowaniem żołądka stwierdza się prawidłowy stan błon y śluzowej żołądka. Rozpoznanie różnicowe. Przytoczony w rozpoznaniu zespół umożliwia różnicowanie niestrawności nerwowej z przewlekłym nieżytem żołądka i z chorobą wrzodową żołądka. Od choroby wrzodoej żołądka różni się niestrawność nerwowa także tym, że położenie ciała nie wywiera wpływu na dolegliwości żołądkowe, nie ma ograniczonych punktów bolesnych w nadbrzuszu, nie ma krwawych wymiotów ani stolców smołowatych, ani krwi utajonej w stolcach. Brak tych objawów nie wyłącza możliwości wrzodu trawiennego w żołądku, natomiast ich stwierdzenie dopomaga w różnicowaniu. W różnicowapiu jest pomocne także badanie radiologiczne żołądka, gdy stwierdza wyraźne bezpośrednie lub pośrednie objawy wrzodu albo jego następstw. [hasła pokrewne: księgarnia św jacka, julia lębork, przeglądarka skierowań sanatoryjnych ]