Pojawienie sie wolnego kwasu solnego w soku zoladkowym po histaminie przemawia za postacia pierwotna, natomiast jej brak nie rozstrzyga zagadnienia

Pojawienie się wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym po histaminie przemawia za postacią pierwotną, natomiast jej brak nie rozstrzyga zagadnienia. Rokowanie w upośledzeniu czynności wydzielniczej żołądka zależy od choroby podstawowej. Niedokwaśność powstająca w związku z ostrymi chorobami zakaźnymi nierzadko z czasem ustępuje miejsca prawidłowej czynności wydzielniczej żołądka. Natomiast niedokwaśność na tle raka oraz towarzysząca chorobie Biermera jest trwała. W pierwotnej bezsoczności nie ma widoków na przywrócenie prawidłowej czynności gruczołów żołądkowych. Leczenie w upośledzeniu czynności wydzielniczej żołądka powinno być przyczynowe i dietetyczne. Zasady postępowania dietetycznego są takie same jak w przewlekłym zanikającym nieżycie żołądka. Nadto z leków stosuje się leki gorzkie (str. 180-181) i kwas solny (str. 183), kojarząc go w bezsoczności z podawaniem pepsyny (str. 183). O stosowaniu przetworów trzustki p. str. 205. W niedokwaśności przebiegającej z obfitym wydzielaniem śluzu bywa skuteczne leczenie alkaliami (str. 181). Do osób neuropatycznych, zwłaszcza gdy wybitne upośledzenie wydzielniczej czynności żołądka przebiega bez widocznych przyczyn, leczenie ma za zadanie także wzmocnić układ nerwowy . Śluzotok żołądkowy (Gastromyxorrhoea) Określenie. Przez miano „śluzotok żołądkowy rozumie się stan chorobowy żołądka objawiający się nadmiernym wydzielaniem śluzu. Odróżnia się śluzotok ciągły (gastromyxorrhoea continua) i znacznie rzadszy napadowy (gastromyxorrhoea paroxysmalis). Przyczyny. [hasła pokrewne: związki purynowe, pappatore wrocław, epithelioma basocellulare ]