Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Po zniknieciu garbu i rozstepu wyrostków

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Jeżeli nastawienie nie udaje się i teraz, utrzymujemy wyciąg, po czym przechylamy głowę w stronę barku prawego, by odsunąć zwichnięty, przeszkadzający w nastawieniu lewy wyrostek stawowy od górnego wyrostka stawowego dolnego kręgu; następnie skręcamy głowę-w lewo, aby zwichnięty wyrostek przesunąć ponad przeszkodę na właściwe miejsce do tyłu. Wreszcie przechylamy głowę na lewy bark i skręcamy ją w prawo nastawiając w ten sposób wyrostek stawowy prawy. Po zniknięciu garbu i rozstępu wyrostków zmniejszamy wyciąg do 6 kg i robimy zdjęcie boczne. [więcej w: Stomatolog Kraków, stomatolog Warszawa, stomatologia implanty ]

Tags: , ,

Comments are closed.