Odradza sie picie mocnej kawy, mocnej herbaty i napojów alkoholowych, a takze palenie tytoniu

Odradza się picie mocnej kawy, mocnej herbaty i napojów alkoholowych, a także palenie tytoniu. W przypadkach bardzo znacznego upadku odżywienia zaleca się parotygodniowy pobyt w łóżku. Leczenie to nieraz skuteczniej przeprowadza się poza domem w dobrze urządzonym uzdrowisku. Do tego leczenia szczególnie nadają się miejscowości górskie lub nadmorskie, podniecające łaknienie. Aby pobudzić łaknienie i poprawić ogólny stan podaje się także przetwory arsenowe (str. 329), fosforowe (str. 329) lub leki gorzkie (str. 180-181). W przypadkach nadmiernej pobudliwości układu nerwowego stosuje się z leków przetwory bromowe lub kozłkowe (str. 320), a w stanach przygnębienia leczenie strychniną (str. 329). W przypadkach nadkwaśności podaje się przetwory atropiny (str. 182), a w niedokwaśności – strychninę. ODBIJANIE SIĘ (ERUCTATIO S. RUCTUOSRAS NERVOSA) Odbijanie się jako nerwica samorodna zależy najczęściej od przeczulicy błony śluzowej żołądka i obni enia napięcia części wpustowej żołądka. Odbijanie się nieraz stoi w związku z nadmiernym połykaniem powietrza. W wielu przypadkach połknięte powietrze nie dochodzi nawet do wpustu i z przełyku bywa zwracane przez odbijanie. Jeżeli ściany przełyku nie są zapadnięte a głośnia jest zamknięta, to wessanie powietrza do przełyku może nastąpić nawet bez aktu połykowego. Najczęściej dotyczy to osób, które jedzą bardzo szybko. [przypisy: podwyższone bazofile, meblotex, węzły chłonne szyi rysunek ]