Odciążenie nerek przez przewód pokarmowy

Czysty sok żołądkowy, uzyskany przez podskórne wstrzyknięcie histaminy, zawiera u osób zdrowych nieco mniej azotu niebiałkowego niż krew. Ilość ta wzrasta w chorobach nerek w okresie lekkiej ich niewydolności równolegle do wzrostu w krwi, a w ciężkiej niewydolności może nawet być większa niż w krwi. Ilość mocznika w wymiocinach w toku mocznicy prawdziwej może dochodzić do 1,8% a w stolcach do 1,92%, pomimo że pokarm, spożywany przez takich chorych, zawiera bardzo mało białka. Wszystko to świadczy o zastępczym wydalaniu azotu niebiałkowego do przewodu pokarmowego (Fliederbaum i Piomkouma). Stężenie mocznika i azotu niebiałkowego w zawartości dwunastniczej, pobranej na czczo (Seweryn Cutronbera), przewyższa w azocicy przeszło czterokrotnie ich stężenie u ludzi zdrowych, ilość zaś tych związków, wydalona do dwunastnicy przez dobę, jest prawie 5 razy większa niż u osób zdrowych i stanowi znaczną część wydalanego przez ustrój mocznika i w ogóle azotu niebiałkowego. Stężenie tych składników w zawartości dwunastniczej w toku azocicy nieraz przewyższa znacznie ich stężenie w krwi. Zwiększenia wydalania z żółcią składników azotowych niebiałkowych nie było w badaniach Cuironberao. jedynie w najcięższych przypadkach azocicy, tak iż nasuwa się myśl, czy w powstawaniu mocznicy prawdziwej nie bierze udziału prócz nerek także wątroba . Samo trawienie żołądkowo-jelitowe w chorobach nerek wybitnie się pogarsza, zwłaszcza w okresach niedostatecznego moczenia i obrzęków, a jeszcze znaczniej w mocznicy. Wskutek tego gnicie w jelitach potęguje się (Edmund Biernacki). Może to przyczyniać się do powstawania mocznicy, jeżeli czynność odtruwająca wątroby ulegnie zaburzeniu. [patrz też: cystouretrografia mikcyjna, wkład koronowo korzeniowy cena, dentysta Białystok ]