Nieznaczne odchylenia obrazu radiologicznego od stanu prawidlowego sa w róznicowaniu bez znaczenia

Nieznaczne odchylenia obrazu radiologicznego od stanu prawidłowego są w różnicowaniu bez znaczenia. Jeżeli zespół objawowy jest niewyraźny, wtedy w celu rozpoznawczym poleca się leczenie przeciwwrzodowe; ujemny jego wynik przemawia raczej za niestrawnością nerwową. Takim przypadkom, łudząco przypominającym wrzód trawienny żołądka, nadaje się miano „wrz od żołądka trawienny rzekomo (pseudoulcus ueniriculi pepticum). Przypadki przebiegające z uporczywym brakiem łaknienia, stałymi dolegliwościami żołądkowymi, znacznym upadkiem odżywienia i brakiem wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym, zwłaszcza w wieku podeszłym, nieraz bardzo trudno odróżnić od raka żołądka, przebiegającego bez zwężenia odźwiernika i nie dającego wyczuwalnego guza. Za niestrawnością nerową przemawia w tych przypadkach zespół, na który składają się objawy następujące: 1) młodszy wiek chorego; 2) długotrwałość choroby; 3) brak jawnego charłactwa; 4) wyb itne objawy psychasteniczne; 5) brak kwasu mlekowego i zwiększenia ilości śluzu w zawartości żołądkowej oraz brak krwi utajonej w stolcach. Natomiast wysoka ilość białka rozpuszczalnego w zawartości żołądkowej w próbie Wolff-Junghansa oraz wysoki wspólczynnik załamania światła w zawartości żołądkowej, wydobytej na czczo, przewyższający o 3,5 współczynnik w zawartości wydobytej w 45 minut po śniadaniu białkowym (str. 167), przemawia w takich przypadkach za rakiem żołądka. Od zwiotczenia żołądka odróżnia się niestrawność żołądkową tym, że obraz radiologiczny żołądka jest w niej prawidłowy lub bardzo mało zmieniony, w przeciwieństwie do obrazu zwiotczenia żołądka (str. 325). [przypisy: tesco magnolia godziny otwarcia, epithelioma basocellulare, przeglądarka skierowań sanatoryjnych ]