Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Niekiedy obraz chloniako-miesaka jest przysloniety poczatkowo objawami zapalenia okolomigdalkowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2016

Chory pozostawiony swemu losowi ginie w krótkim czasie wśród objawów niedrożności dróg oddechowych i pokarmowych lub wcześniej jeszcze wskutek licznych przerzutów. W przypadkach chłoniako-nabłoniaków (Lympboepithelioma, tumor Schmincke), tworów mieszanych złożonych z tkanki limfoidalnej i nabłonkowej przychodzi szczególnie łatwo do przerzutów w kręgosłupie. Niekiedy obraz chłoniako-mięsaka jest przysłonięty początkowo objawami zapalenia okołomigdałkowego ( peritonsillitis). Nieraz też stosowano w tych razach leczenie bodźcowe, a gdy to nie odnosiło skutku, nacinano naciek. Dlatego tez w rozpoznawaniu różnicowym każdego “przewlekłego ropnia około-migdałkowego” obok promienicy, ziarnicy złośliwej, pewnych postaci gruźlicy czy anginy wrzodziejącej rozpadającego się kilaka lub raka powinno się też brać pod uwagę i chłoniako-mięsaka. Leczenie. [hasła pokrewne: dentysta Kraków, nefrolog, stomatolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.