Choroby nerek

Nie ma dotychczas jednolitego poglądu na to, czy należy w chorobach nerek robić różnicę między mięsem czarnym a białym. Ci, którzy jej nie uznają, powołują się przede wszystkim na to, że skład różnych gatunków mięsa jest mniej więcej taki sam. Istotnie, 1 kg wołowiny zawiera 219 g suchej pozostałości organicznej, 1 kg cielęciny – 211 gramów, 1 kg wieprzowiny 208 gramów, 1 kg mięsa kury 230 g i 1 kg ryby – 200 g. Pozostałość mineralna w różnych gatunkach mięsa jest również mniej więcej taka sama (1-2ro). Wysuwa się także teoretyczne przesłanki, mianowicie, że białka pokarmu przechodzą w ustroju w białko ustrojowe. Tym rozważaniom teoretycznym przeciwstawia się doświadczenie kliniczne, które przemawia za tym, że mięso białe w chorobach nerek przebiegających z zatrzymaniem ,w ustroju związków azotowych jest właściwsze niż czarne. Różnica może, zdaniem moim, zależeć od tego, że mięsa czarnego nie spożywa się zaraz po uboju, lecz po pewnym czasie, w którym wytwarzaj ą się już w mięsie ciała trujące (ptomainy). Na odwrót, z kury a takie z ryby sporządza się pokarmy najczęściej zaraz ,po zabiciu. Oczywiście czynnik ten nie ma znaczenia, jeżeli rybę lub drób spożywa się w stanie nieświeżym, a cielęcinę np. przywiezioną z daleka. Mięso czarne spożywa się nadto bardzo często na wpół surowe, cielęcinę natomiast smażoną lub gotowaną dokładnie. Udowodniono zaś, że białko zwierzęce surowe wywiera na nerki działanie szkodliwe. Wreszcie chociaż ilość kwasu moczowego pochodzącego z pokarmów jest w moczu Jednakowa po spożyciu mięsa czarnego i białego, to jednak po spożyciu mięsa białego kwas ten wydala się z moczem wyraźnie szybciej niż po mięsie czarnym (Edward żebrowski i Ziwert). Ponieważ doświadczenie kliniczne u łoża chorych ma większe znaczenie niż rozważania teoretyczne, przeto w chorobach nerek wiodących do zatrzymania azotu niebiałkowego w ustroju należy doradzać raczej mięso białe, Zwierzyny, którą spożywa się zwykle, gdy się nieco rozłoży, nie można wcale polecać w chorobach nerek. Również nie można pozwolić na kieł- basy, które zawierają dużo soli, nieraz pieprzu i czosnek, ani na ryby morskie, nawet świeże, ze względu na dużą w nich zawartość soli kuchennej. [patrz też: darmowe leki dla seniorów, bazofile podwyższone, związki purynowe ]