Leki rtęciowe (Remedia mercurialia)

Leki rtęciowe jako środek moczopędny stosował już Paracsus. Obecnie stosuje się je w chorobach narządu moczowego dla zwalczania obrzęków powstających : 1) wskutek niewydolności krążenia, więc w biernym przekrwieniu nerek; 2) w stwardnieniu nerek łagodnym; 3) w przewlekłej rozlanej nerczycy; 4) w kile nerek: 5) we wczesnym okresie zarówno przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, jak i złośliwego stwardnienia nerek. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków, w zaostrzeniach przewlekłego rozlanego ich zapalenia, we wtórnej marskości nerek i w późniejszych okresach złośliwego stwardnienia nerek, gdy wydalanie wytworów azotowej przemiany materii jest już poważnie zakłócone, leki rtęciowe, są, przeciwwskazane. Leki rtęciowe stosuje się w postaci dehydrytu u (dehydrit), neptalu (neptal) , nołurytu i in. domięśniowo lub dożylnie. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki, -0,5 ml, a w razie jej nieskuteczności stopniowo powiększa się ją do 2 ml, wstrzykując w razie potrzeby raz na 4-5 dni. Wzmożone wydzielanie moczu rozpoczyna się zwykle już w kilka godzin po wstrzyknięciu i dochodzi w ciągu pierwszej doby nieraz do 4-6 litrów, utrzymuje się jednak najwyżej 24-48 godzin. Można też stosować dehydryt w czopkach zawierających 0,5 leku, – po jednym czopku raz na kilka dni. Stosując przetwory rtęciowe, należy przestrzegać pewnych ostrożności. Jak stwierdziły badania Juliana Fliederbauma, związki rtęciowe wywołują już w ciągu pierwszych 2-3 godzin, gdy nie ma jeszcze wzmożonego moczenia, doniosłe zmiany w przemianie wodnej w ustroju, mianowicie uruchomiają wodę zbiornikową i przez to zwiększają w krwi ilość wody krążącej, jednocześnie z tym zmniejszają powinowactwo skóry do wody oraz przepuszczalność ścian naczyń. W następnych 6-8, czasami 24-48 godzinach następuje obfite wydzielanie wody i chlorków przez nerki oraz wzrost w krwi azotu niebiałkowego, mocznikowego, aminowego i polipeptydowego a także globulin w osoczu, – początkowo bez zwiększenia tych związków w moczu. Zwiększenie ich wydalania przez nerki następuje dopiero później, w okresie znaczniejszego rozkładu białka tkankowego. Słowem, przetwory rtęciowe wywołują wzmożenie wydzielania moczu przez działanie nie tylko na nerki, ale i na tkanki. Zwiększenie przez nie rozkładu białka tkankowego jest przestrogą, by ich nie nad- używać i nie stosować w przypadkach znaczniejszego zatrzymania związków azotowych w krwi. [podobne: żywokost maść jak zrobić, epithelioma basocellulare, węzły chłonne szyi rysunek ]