Leczenie chirurgiczne

Bardzo duża promieni czułość guzów limfoidalnych sprawia, że promieniolecznictwo ma tutaj odpowiednie pole swego działania. Leczenie chirurgiczne w przypadku tych guzów dających tak rychło przerzuty. nie ma widoków powodzenia. Niektórzy doradzają, aby obok leczenia napromienianiem stosować pomocniczo energiczne leczenie arsenem. Jeśli chodzi o stan miejscowy, odpowiednie napromienianie daje niemal 100 Ofo . wyleczeń~ Jeśli jednak uwzględni się sprawę przerzutów, cyfrę dobrych wyników leczenia należy obniżyć do 50 %. Również guzy Schminckego napromieniane dostatecznie wcześnie mogą dawać dobre rokowanie. [patrz też: podwyższone bazofile, darmowe leki dla seniorów, pappatore wrocław ]