Kąpiele

Kąpiele gorące (380-390C), powodując przekrwienie skóry, bardzo często nie tylko wywołuj ą poty, ale także zwiększaj ą wydzielanie moczu wskutek uruchomienia zatrzymanego mocznika z tkanek. Nie można stosować kąpieli gorących w przypadkach przebiegających z niewydolnością krążenia .
Mieszanie Mieszenie kończyn dolnych zwiększa ilość moczu w przewlekłej rozlanej nerczycy i w chorobach nerek przebiegających z puchliną podskórną pochodzenia przekrwiennego. Mieszenie powinno być bardzo łagodne, rozległy bowiem i silne mieszenie zwiększa odruchowo pracę nerek, która w przypadkach puchliny przekrwiennej jest osłabiona. Przed zarządzeniem mieszenia należy przekonać się, czy obrzęki nie powstały na tle zakrzepowego zapalenia żył (thrombophlebiiis), które wyłącza stosowanie tej metody leczniczej.
Leki sercowe (Cardiaca) Leki sercowe: naparstnica, miłek wiosenny i inne stosuje się w chorobach nerek, gdy powstaną obrzęki przekrwienne, zależne od niewydolności krążenia. Ponieważ w późniejszych okresach przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych oraz stwardnienia naczyniowego nerek nie zawsze łatwo określić, czy obrzęk jest przekrwienny, czy też pochodzenia nerkowego, przeto stosowanie leków sercowych poleca się również w wątpliwych przypadkach. W ciężkich przypadkach wymagających szybkiego działania, gdy grozi np. obrzęk płuc, poleca się dożylne wstrzykiwanie uabainy czy też strofantyny w dawce 0,25 mg 2 razy dziennie – w razie potrzeby przez kilka dni. Leki sercowe w okresie niewydolności krążenia w chorobach nerek nie tylko zwiększają wydzielanie moczu, ale także mogą obniżać nadciśnienie tętnicze i ilość związków azotowych w krwi. Działanie moczopędne Pl) małych ich dawkach (folia digitalis titrata 0,06-0,1 na dobę) spostrzega się także w przypadkach chorób nerek bez wyraźnego osłabienia serca, te bowiem dawki rozszerzają naczynia nerkowe i poprawiają ukrwienie nerek. Natomiast w przewlekłej rozlanej nerczycy leki sercowe są zupełnie bezskuteczne. W mocznicy prawdziwej, we wtórnej marskości nerek i w stwardnieniu nerek złośliwym stosowanie leków sercowych wymaga dokładnej kontroli, a to aby zapobiec przedawkowaniu leku, które- mu sprzyja pogorszenie wydzielania leku przez nerki zmienione chorobowo.
Leki moczopędne swoiste (Diuretica sensu stricto) Leki moczopędne swoiste mają punkt działania w nerkach lub w tkankach. Z nich nie wolno stosować w chorobach narządu moczowego tych, które silnie drażnią miąższ nerkowy. [przypisy: żywokost maść jak zrobić, epithelioma basocellulare, węzły chłonne szyi rysunek ]