Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 3

Placówki kliniczne przejrzały dokumentację medyczną, aby zestawić listy pacjentów, którzy otrzymali iniekcje z jednej lub więcej z trzech partii octanu metyloprednizolonu. Numer partii często nie był zapisany w dokumentacji medycznej; w tych przypadkach obiekty określały okres, w którym prawdopodobnie były używane fiolki z trzech partii octanu metyloprednizolonu i obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymywali w tym okresie iniekcje octanu metyloprednizolonu. Placówki kliniczne, przy pomocy państwowych i lokalnych departamentów zdrowia i CDC, powiadomiły pacjentów za pomocą połączeń telefonicznych, wizyt domowych lub listów. Celem zgłoszenia było skierowanie osób narażonych na leczenie, które miały charakter objawowy, do natychmiastowej oceny lekarskiej, oraz udzielenie porad narażonym osobom bezobjawowym w poszukiwaniu klinicznych obserwacji w przypadku pojawienia się w przyszłości objawów. Dodatkowe informacje dotyczące ustalania spraw i działań zewnętrznych znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W dniu 4 października 2012 r. FDA ogłosiła, że mikroskopowa ocena nieotwieranych fiolek octanu metyloprednizolonu NECC z partii wykazała dowody grzybów.19,20 CDC i FDA ogłosiły 18 października, że ekologiczne formy Exserohilum rostratum, oprócz niepatogennych grzybów Rhodotorula laryngis i Rhizopus stolonifer zostały odzyskane z nieotwieranych fiolek z octanem metyloprednizolonu z partii 20,21 E. rostratum zostało następnie zidentyfikowane w fiolkach z partii, a dowody DNA E. rostratum w partii zostały zgłoszone do CDC przez państwo nowojorskie Laboratorium zdrowia publicznego.21 Inne grzyby zostały następnie zidentyfikowane z fiolek z octanu metyloprednizolonu w trakcie wybuchu, w tym Cladosporium cladosporioides z partii, R. laryngis z partii i Paecilomyces formosus z partii 21 Kilka gatunków bakterii Bacillus zidentyfikowano również z część 21
Dla potrzeb tej analizy, przypadek został określony na podstawie obecności jednego z następujących warunków w czasie klinicznej prezentacji u osoby, która była narażona na jedną z trzech partii octanu metyloprednizolonu (, lub) produkowanego przez NECC po 21 maja 2012 r .: zapalenie opon mózgowych o nieznanej przyczynie, które rozwinęło się po wstrzyknięciu zewnątrzoponowym lub paraspinal; udar krążenia tylnego z powodu rzekomego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (bez źródła sercowo-zatorowego i bez dokumentacji prawidłowego profilu płynu mózgowo-rdzeniowego) po wstrzyknięciu zewnątrzoponowym lub paraspinalnym; kliniczne zdiagnozowane zapalenie szpiku, ropień lub inne infekcje o nieznanej przyczynie w strukturach kręgosłupa lub paraspinalu w miejscu wstrzyknięcia lub w jego pobliżu po znieczuleniu zewnątrzoponowym lub paraspinal; lub zdiagnozowane przez klinicystę zapalenie kości i szpiku lub nasilenie zapalnego stawu w stawie obwodowym zdiagnozowanym po iniekcji stawu obwodowego, bez znanej przyczyny
[hasła pokrewne: julia lębork, węzły chłonne szyi rysunek, cystouretrografia mikcyjna ]