Guzy umiejscowione w gardle dolnym

W zaburzeniach czynnościowych, jak neurastenia czy stany skurczowe oraz w zapaleniu suchym kłucia w gardle ustępują raczej w czasie przyjmowania pokarmów. Guzy umiejscowione w gardle dolnym muszą osiągnąć duże rozmiary, zanim zaczną wywoływać przeszkody w połykaniu i zwrócą w ten sposób na siebie uwagę. Niestety, lekkie kłucia czy też uczucie, że coś obcego tkwi w gardle, chorzy, a nieraz i sam lekarz dość długo uważają raczej za objaw przeziębienia, nadużycia alkoholu lub nadmiernego palenia tytoniu. Wskutek tego wczesne rozpoznanie tych guzów jest raczej przypadkowe, przeważnie tylko wtedy, gdy chory z powodu innych dolegliwości zgłosi. się do badania laryngologicznego. Niekiedy twarde, szybko rosnące węzły limfatyczne na szyi zwrócą uwagę wcześniej niż ognisko pierwotne. [przypisy: węzły chłonne szyi rysunek, meblotex, intersmoker ]