Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Guz raz doszczetnie usuniety nie odrasta

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2016

Diaterrno-koagulacja może przyhamowywać rozrost pewnych części guza, jednak całkowitego zniknięcia guza nie daje się przez nią uzyskać. W stosowaniu diatermo-koagulacji należy liczyć się z późnymi krwotokami, co w pewnych warunkach (poza szpitalem) może łatwo doprowadzić do śmierci. Tak więc w większości przypadków guzów stale rozrastających się pozostaje praktycznie jedna droga radykalnego leczenia: zabieg operacyjny mający na celu doszczętne usunięcie guza. Guz raz doszczętnie usunięty nie odrasta. Dobry dostęp operacyjny do guza uzyskujemy przez szczękę górną, tzw. rozszerzoną operacją Denkera. Zabieg ten jest zasadniczo podobny do operacji doszczętnej zatoki szczękowej sposobem Denkera. Otwór w przedniej ścianie kości szczęki górnej jest tu rozszerzony do granic możliwości, wyrostek czołowy szczęki górnej usunięty ewentualnie wraz ze znaczną częścią bocznej ściany nosa. Ponieważ guz sam powoduje znaczne zniszczenie w strukturze kostnej otoczenia, dostęp do jamy nosowo-gardłowej jest zwykle zdumiewająco rozległy i pozwala na doszczętne usunięcie szypuły guza wraz ze wszystkimi wypustkami. [przypisy: Gabinet Stomatologiczny, gabinet dentystyczny warszawa, Dentysta warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.