CHIRURGIA CZESCI MIERRICHRONCZYN

CHIRURGIA CZĘŚCI MIĘRRICHROŃCZYN I. OPERACY JNE ZAOPATRZENIE RANY Poza ciężkością zranienia o losach rannego decyduje czas, jaki upłynął od chwili zadania rany, a przede wszystkim sposób, w jaki zaopatrzono operacyjnie ranę. Leczenie operacyjne pierwotne jest podstawową zasadą postępowania, nie można go zastąpić sulfonamidami, penicyliną i streptomycyną, które uzupełniają jedynie korzystnie czynności zasadnicze. W procesie gojenia się rany obserwujemy trzy okresy, których poznanie ma duże znaczenie, ponieważ w każdym z tych okresów leczenie jest do pewnego stopnia odrębne. [więcej w: przeglądarka skierowań sanatoriumia katowice, przeglądarka skierowań sanatorium olsztyn, przeglądarka skierowań sanatorium ]