Cechy bólów sa takie same jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy lub zoladka, zwlaszcza w postaci nadkwasnej nadmiernego wydzielania soku

Cechy bólów są takie same jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka, zwłaszcza w postaci nadkwaśnej nadmiernego wydzielania soku. Choroba przebiega przeważnie z uporczywym zaparciem stolca. Przedmiotowo w postaci trawiennej nadmierne wydzielanie soku żołądkowego stwierdza się tylko w okresie trawienia żołądkowego, w postaci ciągłej także między okresami trawienia. W postaci trawiennej ilość soku na czczo nie przekracza 20 mI, natomiast w postaci ciągłej przekracza 50 mI i może dochodzić do 300 ml i więcej. Sok jest wodnisty, przejrzysty lub z lekka opalizujący, czasami podbarwiony żółcią. Ani resztek pokarmowych, ani czworniaków w nim nie ma, jeżeli nadmierne wydzielanie nie towarzyszy zwężeniu odźwiernika. W soku na czczo stwierdza się wolny kwas solny, którego ilość w postaci ciągłej jest często wzmożona. Badaniem wydzielniczej czynności żołądka po śniadaniu próbnym stwierdza się zwiększoną ilość soku, nieraz bardzo zna cznie, przewagę w nim warstwy płynnej nad stałą, dobre wyrobienie miazgi pokarmowej i przeważnie zwiększoną ilość wolnego kwasu solnego oraz zwiększoną ogólną kwaśność. Badaniem radiologicznym żołądka stwierdza się wyraźne zwiększenie warstwy rozdzielczej, nadto często kurcz odźwiernika, wskutek czego żołądek opróżnia się nieco później niż zwykle. Rozpoznanie nadmiernego wydzielania soku żołądkowego opiera się: 1) na stwierdzeniu wybitnie zwię. kszonej ilości soku żołądkowego po próbnym śniadaniu w postaci trawiennej oraz dużej jego ilości także na czczo w postaci ciągłej; 2) na przewadze w soku warstwy płynnej; 3) na zwiększeniu warstwy rozdzielczej w obrazie radioskopowym żołądka. Postać napadową nadmiernego wydzielania soku żołądkowego rozpoznaje się na podstawie zmienności wydzielniczej czynności żołądka polegającej na okresach prawidłowego wydzielania na przemian z okresami wydzielania nadmiernego. Okres nadmier nego wydzielania objawia się często nagle powstającą zgagą, kwaśnymi odbijaniami, bardzo silnymi bólami w dołku oraz częstymi i obfitymi wymiotami, które nieraz górują nad całym obrazem klinicznym. [hasła pokrewne: pappatore wrocław, podwyższone bazofile, przeglądarka skierowań sanatorium ]