Brak wydzielania sluzu zoladkowego (Amyxorrhoea)

Brak wydzielania śluzu żołądkowego (Amyxorrhoea). Przyczyny. Zaburzenia czynnościowe, polegające na upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego, spostrzega się w przewlekłym zanikającym nieżycie żołądka. Zmniejszenie ilości śluzu stwierdza się nieraz także w nadkwaśności soku żołądkowego, niekoniecznie jednak świadczy ono tutaj o upośledzeniu wydzielania śluzu, gdyż może zależeć od szybkiego strawienia śluzu przez nadkwaśny sok. Objawy, rokowanie i leczenie w upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego zależą od choroby podstawowej. Brak osłony śluzowej może wieść do przeczulicy żołądka objawiającej się zgagą, uczuciem gniecenia, ściskania w dołku itd. W tych przypadkach poleca się płukanie żołądka 0,5-1% wodnym roztworem azotanu srebrowego (argentum nitricum), który pobudza wydzielanie śluzu oraz podawanie wewnętrznie dwutlenku wodoru (hydrogenilum peroxydatum officinale) w postaci 0,5ro roztworu w zawiesinie słodkich mi gdałów (str. 248) lub nadtlenku magnezowego (magnesium peroxyda) w dawce 0. 5-1. 0 do 3 razy dziennie. NIESTRAWNOŚĆ NERWOWA (DYSPERSJA NERVOSA) Określenie i przyczyny. Miano niestrawność nerwowa nadał Leube nerwicy czuciowej żołądka przebiegającej bez zmian wydzielniczych i ruchowych żołądka. Pojęcie to z czasem uległo zmianie. Obecnie przez niestrawność nerwową rozumie się nerwicę skojarzoną, objawiającą się dolegliwościami czuciowymi w zakresie żołądka, którym towarzyszą zaburzenia wydzielnicze i poniekąd ruchowe w postaci odbijania się, zrywania na wymioty i in. bez wyraźniejszego ipośledzenia opróżniania się żołądka. [hasła pokrewne: związki purynowe, przeglądarka sanatoryjna, bazofile podwyższone ]