Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Brak wydzielania sluzu zoladkowego (Amyxorrhoea)

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Brak wydzielania śluzu żołądkowego (Amyxorrhoea). Przyczyny. Zaburzenia czynnościowe, polegające na upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego, spostrzega się w przewlekłym zanikającym nieżycie żołądka. Zmniejszenie ilości śluzu stwierdza się nieraz także w nadkwaśności soku żołądkowego, niekoniecznie jednak świadczy ono tutaj o upośledzeniu wydzielania śluzu, gdyż może zależeć od szybkiego strawienia śluzu przez nadkwaśny sok. Objawy, rokowanie i leczenie w upośledzeniu wydzielania śluzu żołądkowego zależą od choroby podstawowej. Brak osłony śluzowej może wieść do przeczulicy żołądka objawiającej się zgagą, uczuciem gniecenia, ściskania w dołku itd. W tych przypadkach poleca się płukanie żołądka 0,5-1% wodnym roztworem azotanu srebrowego (argentum nitricum), który pobudza wydzielanie śluzu oraz podawanie wewnętrznie dwutlenku wodoru (hydrogenilum peroxydatum officinale) w postaci 0,5ro roztworu w zawiesinie słodkich mi gdałów (str. 248) lub nadtlenku magnezowego (magnesium peroxyda) w dawce 0. 5-1. 0 do 3 razy dziennie. NIESTRAWNOŚĆ NERWOWA (DYSPERSJA NERVOSA) Określenie i przyczyny. Miano niestrawność nerwowa nadał Leube nerwicy czuciowej żołądka przebiegającej bez zmian wydzielniczych i ruchowych żołądka. Pojęcie to z czasem uległo zmianie. Obecnie przez niestrawność nerwową rozumie się nerwicę skojarzoną, objawiającą się dolegliwościami czuciowymi w zakresie żołądka, którym towarzyszą zaburzenia wydzielnicze i poniekąd ruchowe w postaci odbijania się, zrywania na wymioty i in. bez wyraźniejszego ipośledzenia opróżniania się żołądka. [hasła pokrewne: dentysta Kraków, ortodonta wrocław, Gabinet Stomatologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.